Ocena brak

Niepewność

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.02.2012

Kategoria

Niepewność - stan psychiczny polegający na braku pewności co do prawdziwości danego zdania lub skutków jakiegoś działania; brak pewności, bezpieczeństwa; wahanie.


Niepewność to zjawisko niemierzalne, jego mierzalną część nazywamy ryzykiem.


<math>R=PV</math>


R - ryzyko;


P - prawdopodobieństwo wystąpienia straty;


V - wielkość straty
Rodzaje niepewności


Rodzaje niepewności:


1. "wiem czego nie wiem" - estymacja rozkładu prawdopodobieństwa jest teoretycznie możliwa, w praktyce jednak nie posiadamy odpowiednich danych, właściwego modelu matematycznego bądź wystarczającej mocy obliczeniowej


2. "nie wiem czego nie wiem" - w tym przypadku mówienie o prawdopodobieństwie jest bezcelowe
Niepewność w odniesieniu do:


* teorii decyzji


jest to sytuacja w której określone decyzje mogą spowodować różne skutki, w zależności od tego, który z możliwych stanów rzeczy zajdzie, jednocześnie nie są znane prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Decyzjami podejmowanymi w warunkach niepewności nazywamy te decyzje, dla których rozkład prawdopodobieństwa konsekwencji dla przynajmniej jednego z elementów (tej decyzji) nie jest znany. W praktyce prawie zawsze w wypadku niepewności określa się prawdopodobieństwo subiektywne zaistnienia danej konsekwencji.


* ekonomii


jest to problem decyzyjny, w którym poszczególne decyzje powodują różne skutki, w zależności od tego, który z możliwych stanów rzeczy będzie miał miejsce. Przeciwieństwie jednak do teorii decyzji, ekonomiści zakładają najczęściej, że w decydent zna rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia określonych stanów rzeczy (konsekwencji). Dlatego też w ekonomii rozwiązaniem problemu działania w warunkach niepewności jest - najczęściej - maksymalizacja wartości oczekiwanej, tzn. wybranie tego działania, którego wartość oczekiwana jest największa.


Autor: Barbara Zbyrad
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry