Ocena brak

NIEOSTROŚĆ

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NIEOSTROŚĆ ang. vagueness; fr. obscurite

metod. Właściwość nazwy, której zna­czenie nie jest na tyle określone, żeby moż­na było rozstrzygnąć o dowolnym przed­miocie, czy należy on, czy też nie należy do zakresu tej nazwy. Właściwość ta bywa również nazywana niejasnością. Pojęcie wyrażane przez nazwę nieostrą nazywa się pojęciem nieostrym.

Do góry