Ocena brak

Niedźwiedź brunatny

Autor /Jana Dodano /31.01.2012

Niedźwiedź brunatny nadal jest najbardziej roz­powszechniony ze wszystkich niedźwiedzi, choć zniknął z wielu rejonów, w których niegdyś występował pospolicie. Najwięcej niedźwiedzi brunatnych zamieszkuje Amerykę Północną i Kanadę, północną Europę i Rosję - jednak wy­izolowane populacje tego zwierzęcia można spo­tkać nawet tak daleko na południu, jak w Mek­syku, Hiszpanii, Turcji, Iranie i w Himalajach. Pewna ich liczba mieszka także w Japonii.
Niedźwiedź brunatny ma największą liczbę podgatunków, z których najgorszą sławą cieszy się północnoamerykański niedźwiedź grizzly. Innym podgatunkiem jest niedźwiedź kadiak, który rywalizuje z polarnym o tytuł największego lądowego zwierzęcia mięsożernego. Kolory futra różnych podgatunków są bardzo zróżnicowane, od płowożółtego do czerwono- lub czarnobrunatnego, przez szary lub srebrzysty do białego na końcach włosów niedźwiedzia grizzly.
Wszystkie niedźwiedzie brunatne, kiedy to tylko możliwe, szukają schronienia w lasach lub puszczach, wychodząc z nich wtedy, gdy zmusi je do tego konieczność szukania pożywienia. Ich dieta jest najbardziej różnorodna ze wszystkich przedstawicieli rodziny. Brunatne niedźwiedzie mieszkające w Kanadzie są najlepszymi rybaka­mi - a umiejętność tę opanowują i rozwijają samodzielnie, bez pomocy matek. Pazury niedź­wiedzi brunatnych są wyjątkowo długie i sku­tecznie spełniają rolę narzędzi i broni.

NIEDŹWIEDŹ BRUNATNY (U. arctos)
Rozmiary bardzo zróżnicowane
Długość ciała: do 1,8 m
Wysokość w kłębie: 1-1,5 m
Waga: 70-780 kg (samce 20-80 % cięższe od samic)
Długość życia: 30-40 lat

Podobne prace

Do góry