Ocena brak

Niedźwiedź andyjski

Autor /Jana Dodano /31.01.2012

Niedźwiedź andyjski występuje najbardziej na południu, w różnych środowiskach Ameryki Po­łudniowej, zwłaszcza w rejonie Andów od Wenezueli do Chile. Jego cechą charakterystyczną są żółtawe paski otaczające oczy i nos, czasami dochodzące aż do gardła.
Niedźwiedź andyjski jest uważany za najbar­dziej roślinożernego spośród wszystkich niedź­wiedzi. W jego diecie pojawiają się nawet dość twarde rośliny. Potrafi się dobrze wspinać, wśród gałęzi odpoczywa i szuka pożywienia. Jest aktywny przez cały rok, a małe rodzi zwykle w styczniu w ukrytym gnieździe na ziemi.
Człowiek od wieków polował na wszystkie gatunki niedźwiedzi, czasami dla ich mięsa, cza­sami w celu sprzedaży do ogrodów zoologicz­nych, a często po prostu dla sportu. Wiele z gatunków tych zwierząt jest zagrożonych, ponieważ ich naturalne środowiska życiowe zostały znisz­czone przez rozwój cywilizacji.
Grizzly, wyparty z większości swoich tere­nów, jest zagrożony wymarciem, podobnie jak niedźwiedź andyjski, czarny niedźwiedź himalaj­ski i niedźwiedź malajski.
Niedźwiedź polarny znajdował się niegdyś w śmiertelnym niebezpieczeństwie jako gatunek, ale chroniony od lat 70. ostatnio powiększył swo­ją populację. Wargaczy również nie uznaje się za zwierzęta zagrożone, choć ich środowisko życio­we jest systematycznie niszczone.


NIEDŹWIEDŹ ANDYJSKI (Tremarctos ornatus)
Długość ciała: 1,3-2,1 m
Wysokość w kłębie: 70-80 cm
Waga: 80-200 kg
Długość życia: 20-25 lat w niewoli

Podobne prace

Do góry