Ocena brak

Niedokrwienie palców i ręki spowodowane sumowaniem się mikrourazów

Autor /carbonara Dodano /02.12.2013

W czasie wykonywania wielu czynności zawodowych i dnia codziennego kończyny górne narażone są na sumujące się mikro- i makrourazy. Powierzchowne położenie tętnic ręki i palców umożliwia powstawanie niedokrwienia rąk.

W sporcie - szczególnie u siatkarzy, koszykarzy i basebollistów.

Objawy

Obraz kliniczny bywa różny: od braku jakichkolwiek objawów po ciężkie niedokrwienie i objawy zespołu bark-ręka, ale zazwyczaj stwierdza się objaw Raynauda i (lub) oziębienie palca lub palców, których tętnice są dotknięte chorobą.

Aby nie przeoczyć choroby należy u każdego pacjenta wykonać badanie tętna na tętnicy promieniowej i tętnicy łokciowej oraz test Allena.

Do potwierdzenia rozpoznania i oceny możliwości leczenia operacyjnego zazwyczaj konieczne jest wykonanie arteriografii.

Postępowanie

Podstawowe znaczenie w leczeniu ma ochrona rąk przed powtarzającymi się tępymi urazami poprzez zmianę pracy, dyscypliny sportowej lub używanie odpowiednich narzędzi i ochronnych rękawic. Tak, jak w przypadku innych chorób tętnic obwodowych powodujących niedokrwienie, należy uświadomić choremu konieczność unikania urazów i stosowania leków o działaniu naczynio-skurczowym oraz zaprzestania palenia tytoniu. Gdy objaw Raynauda jest dla chorego główną dolegliwością, ulgę może przynieść stosowanie a-blokera (pra-zosyny) lub blokera kanału wapniowanego (nifedypiny).

Jeśli leczenie chirurgiczne (mikrochirurgia) nie wchodzi w rachubę, gojenie owrzodzeń niedokrwiennych oraz utrzymanie długotrwałego rozszerzenia tętnic niedokrwionej ręki może ułatwić sympatektomia.

Do specyficznego zespołu niedokrwienia dochodzi u pracujących młotem.

 

Podobne prace

Do góry