Ocena brak

Niedoczynność tarczycy

Autor /armani Dodano /03.03.2014

(kypothyreosis, hypothyroidism); choroba powstająca w wyniku bezwzględnego lub względnego niedoboru —> hormonów' tarczycy. N.t. prowadzi do ogólnoustro-jowych zaburzeń określanych mianem hipometabołizmu, których zaawansowanym stadium jest obrzęk śluzowaty (myxoedema). Wyróżnia się: 1) n.t. pierwotną związaną z patologią samej tarczycy i 2) n.t. wtórną związaną z patologią przysadki mózgowej (n.t. przysadkowa) i podwzgórza (n.t. podwzgórzowa). N.t. pierwotna może być odległym efektem zmian zapalnych tarczycy, leczenia (zachowawczego lub chirurgicznego), naświetlań, chemioterapii i wrodzonych defektów syntezy hormonów. N.t. wtórna przysadkowa jest najczęściej wynikiem uszkodzenia przedniego płata przysadki mózgowej (gruczolak, stany po operacji przysadki, po naświetlaniach). N.t. pod-wzgórzowa spowodowana jest niedoborem neurohormonu TRH (thyrotropin rełeasing hormone). Objawyr: obniżony metabolizm (obniżenie temperatury ciała, uczucie chłodu, wzrost stężenia cholesterolu), sucha, pogrubiała skóra, obrzęki twarzy i rąk, pogrubienie rysów twarzy i głosu, obecność płynu w wolnych'jamach ciała, —* bradykardia, hipotonia (—> niedociśnienie tętnicze), niskie zespoły QRS oraz spłaszczone i odwrócone T w zapisie EKG. Pozostałe objawy n.t. to spowolnienie, senność, upośledzenie procesów intelektualnych nieadekwatne do wieku pacjenta, zaparcia, zaburzenia miesiączkowania. Rozpoznanie ustała się na podstawie oznaczenia stężenia wolnych: trójjodotyroniny i tyroksyny oraz TSH w surowicy krwi (obniżone stężenie HT i podwyższone TSH). W przypadku podejrzenia n.t. wtórnej wskazane jest wykonanie testów stymulujących z TRH. Leczenie n.t. polega na substytucyjnym podawaniu preparatów hormonów tarczycy (A.N.)

I! niedoczynność tarczycy u ciężarnych (.hyporthyreosis grauidamm, hypothyreosis in pregnancy); występuje rzadko podczas ciąży. Przy znacznej n.t. kobiety nie zachodzą w ciążę. Występuje zwykle wole tarczycy. N., zwłaszcza w I trymestrze, może prowadzić do: 1) opóźnienia rozwoju szkieletu; 2) upośledzenia umysłowego i ruchowego; 3) niskiego poziomu inteligencji dziecka. Przyczyny: 1) zapalenie tarczycy typu Hashimoto; 2) pierwotna n.; 3) leczenie jodem lub lekami przeciw-tarczycowymi z powodu nadczynności, 4) niedobór jodu. Leczenie: L-tyroksyna, u 50% kobiet leczonych przed ciążą - konieczność zwiększenia dawki leku podczas ciąży. (H. W.) || niedoczynność tarczycy u dzieci (-, hypothyroidism in children); zespół związany z niedoborem —»■ hormonów gruczołu tarczowego w wyniku niedorozwoju lub uszkodzenia miąższu gruczołu, niedoboru jodu lub zaburzenia jego wychwytu, niedostatecznej syntezy hormonów (bloki enzymatyczne). U noworodków? i niemowląt przejawia się małą ruchliwością, małą aktywnością odruchu ssania, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, przedłużającą się żółtaczką fizjologiczną, maskowatym wyrazem twarzy, dużym wystającym językiem, chrypiącym głosem, zaparciami stolca, u starszych dzieci zaś suchością i łuszczeniem się skóry, opóźnieniem rozwoju umysłowego, niedoborem wzrostu, zaburzonymi proporcjami ciała (krótkie kończyny), zaburzoną termoregulacją i in. Konieczna jest wczesna diagnostyka (już w okresie noworodkowym), wczesne bowiem zastosowanie syntetycznych hormonów tarczycy umożliwia prawidłowy rozwój mózgu oraz prawidłowy rozwój umysłów)? i fizyczny dziecka. (L.S.S.)

j niedodma płuc, intensywna terapia (-, atelectasis, intensive therapy); brak powietrzności pęcherzyków płucnych. N.p. częściowa dotyczy fragmentów? miąższu płuca i może mieć charakter rozsiany. N.p. całkowita obejmuje całe płuco. Przyczyny —*■ hipowentylacja, brak fizjologicznych westchnień, zatkane oskrzela, ucisk miąższu, obrzęk płuc. Szczególnie łatwo powstaje u chorych nieprzytomnych, przew?lekle leżących, unieruchomionych, leczonych długotrwale —* oddechem sztucznym. N.p. ogranicza zakres wymiany gazowej w płucach, zwiększa —> przeciek płucny i sprzyja —► zapaleniu płuc. Objawy: —> niewydolność oddechowa. Zapobieganie: nauka głębokiego oddychania, fizykoterapia, —* aspiracja nadmiernej ilości wydzieliny z płuc. Leczenie n.p. polega na likwidacji przyczyny, stosowaniu —► oddechu sztucznego uzupełnionego o —*■ wentylację z dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym. (A.łNest.)

 

Podobne prace

Do góry