Ocena brak

Niebo

Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012

Według pierwotnego rozumienia religijnego miejsce na sklepieniu niebieskim lub ponad nim, w którym żyją bogowie. We wczesnej kosmologii biblijnej jest mowa o sklepieniu niebieskim wspartym na słupach (Hi 26, 11).

Mówi się o niebiosach jako o miejscu, w którym Bóg siedzi na tronie (Ps 11,4; 115, 16) i z którego Bóg schodzi (Wj 19, 18-20). Pismo Święte uznaje także, że niebo i ziemia nie mogą Boga ogarnąć (zob. Rdz 1, 1; 1 Krl 8, 27).

Przy końcu dziejów zostanie stworzone nowe niebo i nowa ziemia (Iz 65, 17; 2 P 3, 13; Ap 21, 1-22, 5); niebo się stanie wtedy “miejscem”, lub stanem, w którym na zaw-sze będą przebywać błogosławieni razem z Bogiem dzięki uwielbionemu człowieczeństwu Chrystusa (zob. 1 Tes 4, 17; J 14, 3; 1 P 1, 4).

Zob. eschatologia, raj, wizja uszczęśliwiająca, zmartwychwstanie, życie po śmierci.

Podobne prace

Do góry