Ocena brak

NICOŚĆ

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NICOŚĆ gr. meden; nłc. non ens, non res (R. Descartes); ang. nothingness; fr. neant; nm. Nichtigkeit

1. metaf. syn.-^ Nic (1), syn.^> niebyt (lA); rezultat przekreślającej funkcji -^ negacji (3B) odniesionej do wszelkiej egzystencji.
Pojęcie to ex definitione nie ma żadnego desygnatu; ma ono charakter negatywny, gdyż jest utworzone na podstawie bytu już
poznanego, afirmowanego, a później za­przeczonego.

Rozróżnia się:

  1. nicość w znaczeniu pozytywnym — gdy zaprzeczenie odnosi się do wszelkie­go bytu istniejącego;

  2. nicość w znaczeniu negatywnym — gdy zaprzeczenie odnosi się zarówno do wszelkiego bytu istruejącego, jak i do wszelkiego bytu możliwego.

2. U J.-P. Sartre'a: to, co wraz z bytem współstanowi człowieka, który jest nie tyl­ko bytem, ale i nicością, tzn. tym, czym nie jest, tym, co może i chce zrealizować, a cze­go jeszcze nie ma.

Podobne prace

Do góry