Ocena brak

NIC

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NIC gr. ouden; łc. nihil; ang. nothing; fr. rien; nm. Nichts

  1. Bezpośredni rezultat zaprzeczenia (prze­kreślenia) czegokolwiek w akcie intencjo­nalnym; pozytywne określenie negatywne­go wyniku takiego przekreślenia (tj. wyniku przekreślającej funkcji negacji). „Nic" (czyli „coś" przekreślone) nie ma żadnego desygnatu, jak np. w alternatywie „wszystko lub nic". —> Negacja (3B) przekreślająca.

  2. Termin zastępczy na określenie cze­goś, co ma określony desygnat, otrzymy­wanego w wyniku -^ negacji (3A) różnicującej. Na przykład w wyrażeniu B. Pa­scala: „Człowiek jest niczym wobec nie­skończoności" — „nic" jako przeciwieństwo nieskończoności oznacza coś skoń­czonego, tj. niezmiernie małego.

Podobne prace

Do góry