Ocena brak

NEXT (Near End Crosstalk, NEXT loss)

Autor /Ilia Dodano /05.03.2013

NEXT (Near End Crosstalk, NEXT loss) - przenik zbliżny (przesłuch sygnałów) stanowiący jedno z dwóch najbardziej istotnych zakłóceń i strat w miedzianych torach transmisyjnych, powstający w wyniku wzajemnego oddziaływania elektromagnetycznego między dwoma aktywnymi liniami (skrętkami) kabla o odmiennych kierunkach transmisji. Miarą przeniku jest różnica poziomów sygnałów (generowanego i indukowanego) podawana w dB, przy czym duża wartość NEXT oznacza mały przesłuch zbliżny w kablu.

Najgorsza sytuacja powstaje w miejscu, gdzie silny sygnał pary nadawczej (generowany przy źródle) przenika bezpośrednio do pary odbiorczej - znajdującej się po tej samej stronie kabla telekomunikacyjnego. Zaostrzone wymagania na przenik zbliżny pochodzący od wielu par w jednym kablu określa niedawno zdefiniowany parametr PSNEXT.

Podobne prace

Do góry