Ocena brak

NEUTRALIZM

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NEUTRALIZM (łc. neutralis = nijaki, niczyj) ang. neutralism

  1. metaf. Odmiana -> monizmu, według której rzeczywistość nie ma charakteru ani materialnego, ani duchowego bądź też cielesność i duchowość stanowią dwa równo­rzędne aspekty tego samego bytu (B. Spi­noza). —> Paralelizm (1).

  2. t. pozn. Stanowisko, według którego bezpośrednio dane elementy rzeczywisto­ści nie mają charakteru ani materialnego, ani duchowego, lecz zależnie od zajmowa­nego przez poznający podmiot punktu wi­dzenia stają się czymś fizycznym lub psy­chicznym. —> Empiriokrytycyzm.

Podobne prace

Do góry