Ocena brak

Neuropatie nerwów dłoniowych wspólnych i nerwów dłoniowych właściwych palców

Autor /gregory Dodano /03.12.2013

Do neuropatii nerwów dłoniowych wspólnych oraz nerwów właściwych palców dochodzi z powodu usidlenia ich w kanałach międzypalcowych.

Najczęściej przyczyną choroby sa stłuczenia, miażdżenia, czy tez silne wykręcenia palców.

Ważne znaczenie patogenetyczne ma zmniejszenie światła kanału między-palcowego, do czego dochodzi w przebiegu zmian zapalnych pochewek scię-gnistych i ścięgien mm. glistowatych.

Nierzadko, przyczyną ciasnoty kanału międzypalcowego jest uraz bliższego stawu międzypaliczkowego, prowadzący do częściowego uszkodzenia kaptura prostowników. Przesuwając się na boki stawu pasma scięgniste powodują sfał-dowanie mm. glistowatych w kanałach międzypalcowych.

Często mamy tez do czynienia z sumowaniem się mikrourazów sportowych i zawodowych.

Uwaga! W przypadku urazu pojedynczego diagnostyka może byc utrudniona, gdyż objawy neuropatii sa z reguły kładzione na karb „stłuczenia”, „naciągnięcia” itp.

Objawy

Ból jednego palca lub dwu sąsiednich - w zależności od tego czy usidlony jest jeden, czy też dwa nerwy dłoniowe palców, oraz zaburzenia lub brak czucia. Wymienionym objawom często towarzyszą zaburzenia naczynioruchowe, np. uczucie ziębnięcia palca.

Uwaga! Niekiedy objawy naczyniowe wysuwają się na pierwsze miejsce, co może sugerować istnienie choroby Raynauda!

Obmacywaniem stwierdza się tkliwość nerwów po stronie dłoniowej, miedzy głowami kości śródręczna. Przeprost palca w stawie śródręczno-paliczkowym wywołuje silny ból (z powodu napięcia nerwu na głębokim więzadle między-palcowym); ból nasila też odchylenie boczne palca, ustawionego w przeproście.

Ważne znaczenie diagnostyczne ma miejscowe ostrzyknięcie hydrokortyzo-nem: zabieg przynosi złagodzenie dolegliwości. Blokada nowokainowa ma mniejsze znaczenie.

Postępowanie

W każdym przypadku należy, po uprzednim wyeliminowaniu np. mechanicznego czynnika drażniącego, rozpocząć leczenie od ponawianych blokad. Brak spodziewanej dłuższej poprawy dowodzi zmniejszenia światła kanału mię-dzypalcowego. W tych przypadkach pożytek może przynieść jedynie odbarcze-nie nerwu.

 

Podobne prace

Do góry