Ocena brak

Nerkowy przepływ krwi

Autor /makumba Dodano /22.05.2014

Nerkowy przepływ krwi, razem z ciśnieniem hydrostatycznym, istotnie wpływa na filtrację (przesączanie) kłębuszkową. Pozostaje ona stała przy zmianie ciśnienia tętniczego w nerkach od 90 do 190 mm Hg. Warunkuje to autoregulacja, która ustaje, kiedy średnie ciśnienie tętnicze w nerkach spada poniżej 70 mm Hg. Tętniczka doprowadzająca kłębuszka jest tym głównym miejscem, gdzie zachodzą autoregulacyjne zmiany oporu. Skurcz jej powoduje obniżenie nerkowego przepływu osocza i filtracji ldębuszkowęj, a przeciwnie oddziałuje rozszerzenie tętniczki doprowadzającej. Skurcz tętniczek odprowadzających zmniejsza przepływ osocza, ale zwiększa filtrację kłębuszkową. Ich rozszerzenie prowadzi do wzrostu nerkowego przepływu osocza i obniżenia filtracji kłę-buszkowej. Wielkość oporu naczyniowego w tętniczkach zależy też od pobudzenia układu współczulnego i regulacji hormonalnej. Obniżenie ciśnienia krwi wywołuje odruchowy wzrost napięcia układu współczulnego, który kurczy zarówno tętniczlci doprowadzające, jak i odprowadzające, co wywołuje wzrost oporów naczyniowych wraz ze zmniejszeniem filtracji kłębuszkowej. Przeciwna reakcja zachodzi przy wzroście ciśnienia z obniżeniem napięcia układu współczulnego, zmniejszeniem oporów naczyniowych w nerkach i zwiększeniem filtracji kłębuszkowej. Skurcz naczyń nerkowych i obniżenie przepływu krwi oraz filtracji kłębuszkowej powodują adrenalina, noradrenalina, angiotensyna II i adenozyna. Przeciwnie oddziałują prostaglandyny (PGEi) oraz prostacyklina (PGI2).

Krew przepływająca przez nerki stanowi prawie 25% objętości minutowej serca. Jednak zaledwie jej część zaopatrująca miąższ nerkowy wywołuje wydal-niczą funkcję nerek i określana jest jako skuteczny przepływ krwi przez nerki (ERBF - effective renal blood flow), a uwzględniając wielkość hematokrytu można ocenić skuteczny przepływ osocza przez nerki (ERPF - effective renal plasma flow). Wartość jego obliczamy na podstawie klirensu kwasu paraamino-hipurowego (PAH) i wynosi ona 640 ml/min na 1,73 m2 pc. ERPF można też oznaczać izotopowo, stosując hipuran znakowany jodem radioaktywnym.

 

Podobne prace

Do góry