Ocena brak

Nazewnictwo: od wrodzonej dysplazji i zwichnięcia stawu biodrowego do rozwojowej dysplazji i zwichnięcia stawu biodrowego

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Nazwa „wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego” podawana jest już przez Hipokratesa. Faber (1938) po raz pierwszy wprowadził termin „dysplazja stawu biodrowego”, jako określenie dla tak zwanego wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego. Hilgen-reiner dokonał podziału na dysplazję z przemieszczeniem i bez przemieszczenia. Z kolei Levuef i Bertrand stwierdzili, że prawdziwe zwichnięcie stawu biodrowego jest wówczas, gdy głowa kości udowej znajduje się ponad obrąbkiem panewkowym. To stwierdzenie legło u podstaw czterostopniowego podziału Dunna (ryc. 14.6).

W piśmiennictwie polskim najbardziej znany jest radiologiczny podział dysplazji według Degi, który podzielił wadę na dysplazję (bez przemieszczenia), pod-wichnięcie, zwichnięcie nadpanewkowe i zwichnięcie biodrowe. Z podziałem radiologicznym dobrze koresponduje z kolei podział ultrasonograficzny według Grafa, choć sam autor odżegnuje się całkowicie od nazewnictwa radiologicznego, a klasyfikację oparł na wynikach badań morfologicznych.

Historycznie wrodzona dysplazja stawu biodrowego określa deformację stwierdzaną po porodzie, wymagającą leczenia ortopedycznego, a wymykającą się spod kontroli pediatrów i położników. W literaturze wielu autorów wciąż używa się nazw: wrodzona dysplazja i wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, chociaż za nazwami tymi kryją się różne formy deformacji i stopnie przemieszczenia czy niestabilności. Związane to jest z przekalkowaniem w różnych językach nazwy angielskiego mianownictwa tej wady (CDH - congenital di-slocation ofthe hip czy congenital dysplasia ofthe hip). Nazwy wrodzone zwichnięcie czy wrodzona dysplazja stawu biodrowego nie są jednak zgodne z etiopato-genezą zniekształcenia. Stąd Klisić (1987) zaproponował zmianę nazwy na rozwojową dysplazję stawu biodrowego (ang. DDH - developmental dysplasia of the hip).Drugie D jak poprzednio może oznaczać nie tylko dysplazję, ale również zwichnięcie (dislocation). Celem zmiany tej nazwy było objęcie wszystkich możliwych form zniekształcenia stawu biodrowego, wynikających z zaburzonego jego rozwoju nie tylko w okresie prenatalnym, ale również w okresie poporodowym. Określenie to w języku polskim nie do końca odpowiada zachodzącemu procesowi, słowo „rozwojowy” jest bowiem synonimem słowa „wrodzony”. Stąd w języku polskim idealnym nazwaniem wady powinno być określenie rozwijająca się dysplazja stawu biodrowego, co podkreśla długotrwałe zaburzenie rozwoju stawu biodrowego. W tym podręczniku pozostawiliśmy nazwę „rozwojowa dysplazja stawu biodrowego”, choć być może w przyszłości będzie ona znów wymagała zmiany.

Podobne prace

Do góry