Ocena brak

Nawrócona pozycja ciała

Autor /kredka Dodano /25.04.2014

W pozycji nawróconej noworodek układa sięw zgięciu, z głową zrotowana na jedną stronę.Potrafi unieść i rotować głowę z jednej strony nadrugą. Położony w pozycji nawróconej zdolnyjest do utrzymania nie zakrytych ust i nosa,a więc swobodnego oddychania. Na początkupierwszego trymestru kończyny górne są utrzymywanewzględnie blisko ciała w ułożeniu zgięciowym.Kończyny dolne są zgięte i podciągniętepod dziecko tak, że podbrzusze jest uniesioneponad podłoże. Biodra i kolana są silniezgięte, a stopy w zgięciu grzbietowym. Tuż poobudzeniu oraz ułożone w pozycji nawróconej,niemowlę spędza wiele czasu aktywnie prostującgłowę i tułów przeciwko sile ciążenia.Głowę unosi przy tym wielokrotnie.

Gdy niemowlę aktywnie dąży do ustawieniaciała w pozycji pośredniej, zdarza się, że głowaustawia się asymetrycznie i wówczas wysiłekpowoduje kiwanie się jej w górę i w dół.Niekiedy niemowlę podejmuje tak duży wysiłek,że barki są uniesione, a ciało podparte naprzedramionach zrotowanych do wewnątrzi podciągniętych pod tułów (ryc. 1.2). Jest to takzwana pozycja na łokciach występująca ze wzrastającączęstością podczas pierwszego trymestru.Coraz częściej czynnemu prostowaniu głowyi tułowia towarzyszą próby przesunięcia łokcii podparcia ciężaru barków na rękach. Niemowlęczęsto unosi się w górę i następnie opada,kołysze tułowiem ku przodowi i w tył naugiętych ramionach. Taka sekwencja wypchnięciai opadania w pozycji nawróconej występujeze wzrastającą częstością ku końcowi pierwszegotrymestru.

Podobne prace

Do góry