Ocena brak

NAUKOZNAWSTWO

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NAUKOZNAWSTWO nm. Wissenschaft der Wissenschaften

Nauka o —> nauce (I) stanowiąca zespół zagadnień z zakresu socjologii nauki, psy­chologii nauki, ekonomiki nauki oraz polityki nauki, z ewentualną podbudową teo­retyczną w postaci historii nauki i -^ filo­zofii nauki. Bliskoznacznikiem terminu „naukoznawstwo" jest „epistemologia pra­gmatyczna" (^epistemologia /2/). Na­ukoznawstwo obejmuje te badania, któ­rych wyniki przyczyniają się do zwiększe­nia potencjału nauki i efektywności jej uprawiania przez polepszenie organizacji (G. M. Dobrow). Jednym z najbardziej dys­kutowanych problemów naukoznawczych jest zagadnienie -^ rewolucji naukowej.

 

NAUKA O NAUCE (metanauka) ang. science of science; nm. Wissenschaftslehre, Wissenschaftstheorie syn.—> Epistemologia (2).

Podobne prace

Do góry