Ocena brak

NAUKA O MORALNOŚCI

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NAUKA O MORALNOŚCI ang. mord sciences; fr. sciences morales; nm. Moralwis-senschaft

  1. et. Nazwa obejmująca wszelkie (tak­że normatywne) dyscypliny, które traktu­ją o -^ moralności (1).

  2. et. Dyscyplina zajmująca się jedynie opisem (nie zaś oceną) zjawisk moralnych. Rozpatruje ona m. in. zagadnienia termi­nologiczne i pojęciowe (—> metaetyka), obejmuje psychologię moralności, socjolo­gię moralności i historię moralności. W Pol­sce naukę o moralności pod nazwą „etologii" zapoczątkował w XIX w. A. Świętocho­wski, potem zwolennikami tak uprawianej etyki byli m. in. K. Twardowski, K. Frenkel, J. Ochorowicz, współcześnie zaś rozwijała ją M. Ossowska. -> Etologia (1).

Podobne prace

Do góry