Ocena brak

Nauka o materiałach

Autor /Adain Dodano /02.08.2006

Czynniki wpływające na właściwości materiału:
· skład chemiczny
· struktura
· technologia wytwarzania
· stan powierzchni

Podział grup materiałów w danym okresie historycznym

Materiał - ciało stałe o właściwościach użytkowych dla człowieka:
· naturalne - występują w naturze (przyrodzie) i wymagają jedynie nadania kształtu (drzewo, skały)
· inżynierskie - nie występują w przyrodzie tylko trzeba je wytworzyć, które wymagają skomplikowany sposób złożonych procesów technologicznych z wykorzystaniem materiałów naturalnych

Właściwości:
- zespół charakterystycznych cech określający jego reakcje na bodźce zewnętrzne
· fizyczne - określają zachowanie materiałów w polu oddziaływań czynnika fizycznego
(np. temperatura, pole elektryczne czy magnetyczne)
- przewodnictwo cieplne
- przewodność elektryczna
- podatność magnetyczna
- właściwości mechaniczne ( wytrzymałość na zginanie, pękanie, itp.)
· chemiczne - określają zdolność lub jej brak do wchodzenia materiałów na reakcje z otoczeniem (np. odporność korozyjna)

Struktura - zbiór związków w zależności, które stanowią wewnętrzną budowę materiałów składających się z funkcjonalnie związanych ze sobą elementów. Nadaje elementom charakter całości i przyporządkowuje jej wspólnym prawą z których wynika że własności materiału są inne niż własności jego elementów składowych, a zmiany ich własności prowadzą do zmiany własności materiału.

Materiały inżynierskie:

1. Metale
Stanowią obecnie najliczniejszą grupę materiałów konstrukcyjnych narzędziowych

Cechy:
- dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne
- połysk
- plastyczność

Rodzaje:
o czyste metale
- lekkie
* łatwo topliwe - Li, Mg, Al, Ca, Na, K -> do 1000 ̊C
* trudno topliwe - Ti, Be -> powyżej 2000 ̊C
- ciężkie
* łatwo topliwe - Zn, Cd, Sn, Pb
* trudno topliwe - Fe, Ni, Co, Cu, Mn, Zr, V, Cr, Ag, Au
* bardzo trudne - W, Mo, Ta, Nb
o stopy
- żelaza
* stałe - żelazo + węgiel do 2,11% (obrobione plastycznie i cieplnie z innymi pierwiastkami)
* staliwa - nieobrobione ani plastycznie ani cieplnie
* żeliwa - żelazo + węgiel powyżej 2,11% (obrobione plastycznie i cieplnie z innymi pierwiastkami)
- metali nieżelaznych (stopy aluminium, miedzi, niklu, tytanu)

2. Ceramika (Keramos grec. - materiał wypalany)
To nieorganiczne związki metali z tlenem, azotem, węglem, borem i innymi pierwiastkami. Po zaformowaniu w temperaturze ok. 1400 ̊ C.

Rodzaje:
o Wielotonażowa - materiały budowlane, ceramika sanitarna
o Ogniotrwała - podstawowy skład to glina, krzemionka, skaleń -> glinokrzemian alkaliczny
o Specjalna - bardzo zróżnicowana grupa materiałów
- Ferryty - w zależności od kształtu pętli histerezy stosowane są elementy pamięci w komputerach, rdzeniach transformatorów o wysokiej częstotliwości czy w magnesach trwałych
- Sialon - tworzywo konstrukcyjne stosowane na łopatki turbin i elementów silników cieplnych
- Cermetale - złożone z drobnych cząstek krystalicznej ceramiki (np.

Podobne prace

Do góry