Ocena brak

NASZA KSIĘGARNIA, Instytut Wydawniczy „N.K."

Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012

NASZA KSIĘGARNIA, Instytut Wydawniczy „N.K.", wydawnictwo literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, zał. w Warszawie 1921 z inicjatywy działaczy skupionych w ZNP. Przez całe 20-lecie NK, związana ideowo z postępowym ruchem oświat., miała na celu pracę dla dziecka i pomoc szkole w działalności wychowawczej. Wydawała książki dla nauczycieli, książki i czasopisma dla dzieci i młodzieży („Płomyk" i „Płomyczek"), podręczniki. Do cenniejszych inicjatyw należała nie ukończ. Encyklopedia wychowania pod red. S. Łempickiego. W czasie okupacji hitlerowskiej NK wałczyła o pol. książkę dla pol. dziecka i czynnie uczestniczyła w akcji tajnego nauczania, nielegalnie wydając i rozpowszechniając podręczniki szkolne. W 1945 wznowiła działalność jako spółdzielnia wydawn. ZNP, 1950 przekształcona w przedsiębiorstwo państwowe. Zmienił się i wykrystalizował profil NK, która wyrosła na największe wydawnictwo dla dzieci i młodzieży. Rozpowszechnia literaturę dawną i współczesną, pol. i tłum., poezję i prozę, baśnie i reportaże/prace popularnonauk. z najrozmaitszych dziedzin, literaturę pedagogiczną. Prowadzi serie dla najmłodszych: Poczytaj Mi, Mamo, (od 1951) Moje Książeczki (od 1959), Książeczki z Misiowej Półeczki (od 1960), dla nieco starszych poczytny Klub 7 Przygód (od 1960) oraz Bibliotekę Złotego Liścia, obejmującą „książki dawne, znane i lubiane, towarzyszące od wielu lat pokoleniom młodych czytelników'' (od 1967 kilkadziesiąt pozycji klasyków pol., m. in.: Deotymy, A. Domańskiej, W. Gąsiorowskiego, J. Kadena-Bandrowskiego, J. Korczaka, W. Przyborowskiego, W. Umińskiego). Popularne są także serie: Klasyka Młodych (od 1973) i Klasyka Dziecięca („ze Smokiem", od 1977). Gł. zadaniem NK jest jednak publikacja książek pol. autorów współcz.; należą do nich m. in.: A. Bahdaj, M. Bielicki, S. Biskupski, M. Brandys, J. Broszkiewicz, J. Brzechwa, A. i Cz. Centkiewiczowie, H.Januszewska, Cz. Janczarski, M. Kownacka, E. Niziurski, H. Ożogowska, J. Porazińska, K. Siesicka, H. Snopkiewicz, E. Szelburg-Zarembina, W. Woroszylski, W. Żółkiewska. Zasługą NK jest ukształtowanie pol. modelu edytorskiego książki dziecięcej, jest ona też wydawnictwem, które zdobyło wiele nagród krajowych i zagr. zarówno w dziedzinie grafiki i ilustracji, jak i treści.

Podobne prace

Do góry