Ocena brak

Nasza komunia z misteriami Jezusa

Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011

Całe bogactwo Chrystusa jest przeznaczone dla każdego człowieka i stanowi bogactwo nas wszystkich. Chrystus nie przeżył swego życia dla siebie samego, ale dla nas, od momentu swojego Wcielenia "On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia" aż do śmierci za nasze grzechy (1Kor 15,3) i Zmartwychwstania dla naszego usprawiedliwienia (Rz 4,25). Również obecnie, jest On naszym rzecznikiem wobec Ojca (1J 2,1), ponieważ zawsze żyje aby się za nami wstawiać (He 7,25). Ze wszystkim, co On przeżył i cierpiał za nas, pozostaje On na zawsze "przed obliczem Bożym, aby się wstawiać za nami" (Heb 9,24). (KKP 519)

W całym swoim życiu Jezus ukazuje się jako nasz model (Rz 15,5): jest On "doskonałym człowiekiem", który nas zaprasza, abyśmy się stali jego uczniami i abyśmy Go naśladowali. Przez swoje uniżenie dał nam przykład do naśladowania (J 13,15). Jego modlitwa zachęca do modlitwy (Łk 11,1). Przez swoje ubóstwo wzywa On nas, abyśmy przyjęli dobrowolnie niedostatek i prześladowania (Mt 5,11-12). (KKP 520)

To co Jezus sam przeżył, pozwala On, abyśmy to przeżyli razem z Nim, a On ją przeżywa razem z nami. " Przez swoje Wcielenie, Syn Boży w pewien sposób zjednoczył siebie z każdym człowiekiem" (KDK, 22). Jesteśmy wezwani, by jednoczyć się z Nim, z tym co On przeżył w ciele za nas i jako model naszego życia. Pozwolił On nam na to jako członków swego Ciała:

Musimy kontynuować i dopełnić w nas stany i misteria Jezusa i często modlić się, aby On je wypełnił w nas i w całym Kościele (...). Syn Boży postanowił, abyśmy uczestniczyli, kontynuowali i byli rozszerzeniem tych misteriów w nas i w całym Kościele, przez łaski, które chce nam przekazać, i przez skutki, które chce w nas wywołać przez te misteria. W ten sposób chce je w nas wypełnić. (KKP 521)

Podobne prace

Do góry