Ocena brak

NASTĘPCY OCKHAMA

Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011

 • krytyka filozofii i teologii, powszechny sceptycyzm, rozwój poglądów epistemologicznych (dążenie do upraszczania obrazu świata i upraszczania procesu poznawczego, obrona empiryzmu)

  • Piotr z Ailly (mało samodzielny)

  • Jan z Mirecourt – istnieją dwa rodzaje poznania, najwyższy stopień poznania mają sądy, które nie posługują się żadną zasadą poza zasadą sprzeczności (analityczne, stwierdzające bezpośrednie dane zmysłowe, wynikające z powyższych), wszystkie inne sądy są mniej pewne (w tym: sądy intuicyjne i oparte na rozumowaniu przyczynowym); nie istnieją akty poznania poza duszą (poza substancjami duchowymi akty nie istnieją)

  • Jan z Marchii – nie ma różnicy między obrazami i aktami, np. nie ma kolorów poza aktami widzenia (w procesie poznania jest tylko przedmiot i akt)

  • Mikołaj z Autricourt poza wiarą niezawodna jest jedynie pierwsza zasada poznania, czyli zasada sprzeczności; inne zasady – w tym zasada przyczynowości - nie są pewne (z tego, że następuje skutek, nie oznacza, iż była przyczyna – to tylko sąd na podstawie doświadczenia i przyjęcia zasady przyczynowości); również nie są pewne powszechnie przyjmowane poglądy, jeśli nie wynikają z zasady sprzeczności – w tym pogląd na istnienie substancji (substancja niekoniecznie istnieje – z tego, że istnieją własności, nie oznacza, iż istnieje rzecz mająca własności), pogląd na duszę (z istnienia władz duszy nie wynika istnienie duszy); cała wiedza oparta na rozumowaniu jest znikoma -> sceptycyzm w stosunku do możliwości poznawczych rozumu, krytyka wiedzy racjonalnej; poza wiarą i zasadą sprzeczności pewne są także fakty doświadczenia; z nich wynika między innymi, iż świat zbudowany jest z materialnych atomów -> obrona empiryzmu i wiedzy doświadczalnej

   • z czasem nominaliści nie dążyli do prawdy, lecz dowodzili wszystkiego i dyskutowali o wszystkim jako w sztuce dla sztuki, filozofia zaczęła upadać (formalistyka – u skotystów, dialektyka – u nominalistów)

 • przyrodoznawstwo (zwalczanie fizyki i astronomii Arystotelesa oraz jego metafizyki i teorii poznania, budowa nowych teorii opartych na doświadczeniu)

  • Piotr Oliviteoria impetu (ruch, raz rozpoczęty, trwa dalej sam – to widać z obserwacji, to fakt; siła rozpędowa nadana ciału to impet, i poruszałaby ona ciało bez końca, gdyby nie hamowały jej inne siły)

  • Jan Buridan – c.d. teorii impetu (impet jest proporcjonalny do szybkości, z jaką ciało zostało poruszone, oraz do ilości materii, jaką ciało zawiera; impet tłumaczy ruchy ciał niebieskich – nie trzeba do tego duchów)

  • Albert Saksończykkontynuacja Buridiana

  • Mikołaj z Oresmegeometria analityczna, teoria spadania ciał, teoria ruchu dziennego ziemi (wyprzedził Kartezjusza, Galileusza, Kopernika), zagadnienia gospodarcze (pochodzenie, natura i przemiany monet; najwybitniejszy ekonomista XIV n.e.)

   • nauki specjalne w średniowieczu wytworzyły się wewnątrz filozofii, a nie w przeciwieństwie do filozofii, były one pozytywnym ujściem „nowej scholastyki”

Obszary Ockhamizmu: Oksford, Paryż, Wiedeń, Praga, Kraków, Heidelberg, Włochy

Podobne prace

Do góry