Ocena brak

Naśladowcy Anzelma z Canterbury - Szkoła w Laon

Autor /Adaukt1222 Dodano /03.01.2013

Znamy tę szkołę, której sława ściągała nawet uczniów z krajów słowiańskich. Jejtwórcami byli Anzelm z Laon i j e go brat Radulf. Anzelm urodzony około 1050 r.,studiował w Bec pod kierunkiem św. Anzelma. Z czasem zyskał wielką sławę,nazywano go: Anselmus Laudunensis albo Scholasticus, Magister Anselmus,Magister Divinitatis. Jest autorem: Sententiae, Sententiae dwinaepaginae. Jego pismastanowiły wzór dla Abelarda i są ważne w rozwoju metody scholastycznej.

W teologii spekulatywnej Anzelma jest dużo elementów augustyńskichi myśli Eriugeny. Głosił on, że istota boska jest cała w pojedynczych stworzeniach(essentialiter est tota in singularis creaturis) oraz że z Niego wszystko (ex ipso omnia).

Anzelm uważa, że ciało utrudnia nam poznanie Boga, i wyróżnia trzy władzepoznawcze: zmysły, które poznają właściwości ciał, ratio ujmującą wyabstrahowanąistotę, intellectio, czyli intuicję, której nam brak w życiu doczesnym.Po zmartwychwstaniu nastąpi przesunięcie tych władz wzwyż: zmysły obejmąrolę ratio, a ratio zmieni się w intellectio. Wtedy ujrzymy Boga w stworzeniachtak jak ogień w rozżarzonym żelazie:

Podobnie wolno powiedzieć o żarzącym się w ogniu żelazie, w którym zaprzyczyną wielkiego rozpalenia ciepła dostrzegamy blask i postać ogniatak, że nie widzimy już żelaza.

Similiter de ferro candente in igne licet dicere, in quo nimia exustione calorisfulgorem et formam ignis discernemus, ut ferrum non attendamus.

Podobne prace

Do góry