Ocena brak

Nasiona i owoce

Autor /Bodega Dodano /31.01.2012

Rośliny kwiatowe nie tylko produkują piękne kwiaty, ale również dostarczają nam owoców i nasion, którymi się odżywiamy. Jabłka, śliwki, pomidory, pszenica i inne zboża są podstawą diety zwierząt i łudzi na całym świecie.
Ze względu na piękno swoich kształtów i róż­norodność barw kwiaty są zawsze miłym widokiem dla ludzi. Jednak ich podstawową funkcją nie jest zaspokojenie doznań estetycznych człowieka, lecz bardzo ważne zadanie polegające na zapewnieniu pomyślnego przebiegu zapylenia i umożliwieniu rozprzestrzeniania się nasion, a tym samym na utrzymaniu ciągłości istnienia roślin. Nasiona i owoce (w których znajdują się nasiona wielu roślin) są atrakcyjnym pożywieniem dla wielu ptaków i ssaków (także i ludzi), które zja­dając je, przyczyniają się do rozprzestrzeniania się roślin, czasami na bardzo duże odległości.
Mięsista część owocu po zjedzeniu jest trawio­na, ale twarde nasiona często przechodzą nietknięte przez układ pokarmowy zwierzęcia i wraz z kałem śą wydalane gdzieś daleko w nowym miejscu. Wiele dębów i leszczyn wyrosło z orzechów i żołę­dzi zmagazynowanych w ziemi przez wiewiórki, które zapomniały o swoich zapasach i nie zjadły ich w zimie.
Rośliny wykorzystują wiele zmyślnych sposo­bów zapewnienia sobie rozprzestrzeniania się. Nie­które nasiona są opatrzone „spadochronami", które porywa wiatr i rozrzuca po dużym obszarze, inne mają haczyki, którymi przyczepiają się do sierści i piór zwierząt. Nasiona niektórych gatunków są otoczone strzelającymi wytworami, które po ich dotknięciu gwałtownie pękają i wyrzucają nasiona na dość znaczną odległość od rośliny macierzystej.

Podobne prace

Do góry