Ocena brak

Narząd rodny kobiety

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Kobieta powinna znać budowę narządu rodnego i jego prawidłową czynność oraz najczęściej występujące choroby. Pozwoli jej to na orientację w istniejących schorzeniach tego narządu oraz skłoni do natychmiastowej konsultacji lekarskiej w razie wystąpienia objawów choroby.

Narząd rodny kobiety składa się ze sromu, pochwy, macicy, jajowodów i jajników (ryc. 1). Poszczególne części narządu rodnego zawieszone są za pomocą więzadeł w obrębie miednicy mniejszej-Określony zespół cech płciowych odróżnia kobietę od mężczyzny.

Różnicuje się cechy płciowe pierwszorzędowe i drugorzędowe. Pierwszorzędową cechą płciową są przede wszystkim jajniki: znajdują się one w miednicy mniejszej. Ich położenie jest ustalone przez krezkę jajnika, więzadło właściwe i wieszadłowe jajnika. Wymiary jajnika są następujące: długość — 3,5 cm, szerokość — 2 ćm, grubość — 1,5 cm, ciężar — 3—5 g. Jajnik jest unaczyniony przez tętnicę jajnikową i gałąź jajnikową tętnicy macicznej. Zewnętrzną część jajnika stanowi kora, która otacza część środkową — rdzeń. W jajniku rozwijają się || dojrzewają w tzW. pęcherzykach Graafa komórki jajowe oraz wytwarzane są hormony wpływające na organizm kobiety.

Cechami pierwszorzędowymi są również narządy, których rozwój i czynności zależą od czynności jajników: srom, pochwa, macica i jajowody.

Cechy płciowe drugorzędowe warunkują sylwetkę kobiety, ak: budowę kośćca, rozłożenie^tkanki tłuszczowej, owłosienie, usposobienie itp.

Istnieje połączenie między światem zewnętrznym a jamą brzuszną poprzez pochwę, macicę, jajowody, zabezpieczone tylko czopem śluzu w szyjce, który zresztą wydziela się na zewnątrz wraz z krwią miesiączkową. Zawsze więc jest możliwość wtargnięcia drobnoustrojów do macicy, jajowodów i jamy brzusznej, zwłaszcza w okresie miesiączki i poronienia. Zakażenie narządu rodnego jest jeszcze bardziej ułatwione przez bliskie położenie cewki moczowej todbytu. Istnieją więc możliwości jego zakażenia w przypadku uszkodzenia błony dziewiczej, w okresie jajeczkowania (po pękniętym dojrzałym pęcherzyku Graafa powstaje ranka); złuszczająca się błona śluzowa w okresie miesiączkowania odsłania podścielisko, które też jest odsłonięte przy poronieniach i porodach. Zakażenia te mogą przebiegać w postaci zapalenia macicy, jajowodów, jajników i otrzewnej. Naczelną więc zasadą w życiu kobiet jest ochrona narządu rodnego przed zakażeniem przez przestrzeganie higieny osobistej, unikanie wszelkich zabiegów wewnątrzmacicznych i kontaktów płciowych z partnerami chorymi. Przez całe wieki istniało wiele zakazów i nakazów, których celem była ochrona narządu rodnego przed uszkodzeniem, np. kult dziewictwa; w niektórych religiach określano odpowiednie normy zachowania się kobiet w okresie miesiączki. 

 

Podobne prace

Do góry