Ocena brak

Napoleon Bonaparte - dojście do władzy, sprawa polska, wojny

Autor /Kordian Dodano /21.10.2011

DOJŚCIE NAPOLEONA DO WŁADZY:

Pod naporem wojsk Napoleona dyrektoriat i parlament złożyli władzę. Rządy w kraju przejęło 3 konsulów. Została uchwalona konstytucja roku 8 (1799), zakładała ona: pierwszy konsul miał pełną władzę wykonawczą i inicjatywę ustawodawczej; zachowano prawo wyborcze żeby stworzyć pozory demokracji. Napoleon dążył do władzy despotycznej.

POZYSKANIE WARSTW SPOŁECZNYCH:

1.Ogłosił amnestię dla monarchistów będących na emigracji.

2.Zawarł konkordat z kościołem = przychylność papiestwa.

3.Burżuazja i chłopi zapewnił nietykalność majątkową.

4.Dbał o przemysł krajowy (wprowadzał cła na obce rzeczy).

5.Stwożył nowy system administracyjny (departamęt -

prefekci; okręgi - podprefekci; gminy - merowie).

6.Powołał potężną policję - na czele z Joseph Fouche.

7.wprowadził kodeks napoleoński w1801 zapewniający

wolność i równość obywateli.

8.Reformy szkolnictwa min. jednolity program nauczania.

BITWY PRZED KORONACJĄ:

Po wygraniu bitew: pod Hohenlidem i Marengo 1800 Napoleon zawarł pokój z Austrią w Luneville 1801 i z Anglią w Amiens (1802). Dało to Napoleonowi możność koronacji na króla Włoch.

KORONACJA:

Po reformach i traktatach pokojowych była koronacja Napoleona na cesarza Francuzów w Reims 1804.

PRZECIWKO NAPOEONOWI - KOALICJA

Brali w niej udział car Aleksander I i cesarz austri FranciszekII

W 1805 Napoleon pod Austerlitz pokonał koalicję zapewniając:

1.Upadek Rzeszy Niemieckiej - powstał Związek Reński zależny od Francji.

2.Franciszek II zrzekł się prawa do niemiec i ziem Włoskich.

PRUSY I WOJNA:

W 1806 Napoleon rozbił armię pruską w zaborze pruskim przez co Warszawa i Berlin stały się francuskie.

NAPOLEON I POLSKA:

Powstały Legiony Polskie 1797 założone przez Dąbrowskiego, walczyły pod wodzą Napoleona we Włoszech. I legia pod wodzą Kniaziewicza-wygrana pod Civita Castellana1798.

Polacy byli używania do walki. Kożyści: odnowił wiarę w odzyskanie niepodległości PL i zaszczepił demokratyczne ideały.

TRAKTAT W TYLŻY (1807):

Zawarto sojusz Francji i Rosji i utworzono Księstwo Warszawskie.

Na czele Polski stanęli: Małachowski i Poniatowski.

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE (22 lipiec 1807):

Otrzymało od Napoleona konstytucję:

1.Fryderyk August dostał władzę wykonawczą i inicjat. ustawo.

2.Dwuizbowy sejm (na czele szlachta); 3.Władza wykonawcza była w rękach rządu i ministrów; 4.Kodeks Cywilny-zniósł nie- równość stanową, dał prawa ludziom z cenzusem majątkowym.

KONIEC NAPOLEONA:

1806 Napoleon zaczął blokować Anglię; 1807 zaczął wojnę z Portugalią i Hiszpanią.

WYPRAWA NA ROSJĘ:

W 1810 car Rosji przerwał blokadę kontynentalną Anglii co wkurzyło Napoleona, który ruszył na Rosję. Napoleona przep- uszczono do Moskwy, gdzie mróz zmusił ich do odwrotu. Le- dwie dotarł do Francji, a zawiązała się koalicja (Anglia,Rosja, Prusy,Austria)najechały na Napoleona, który przegrał pod Lip- skiem w 1813. W 1814 Napoleon abdykował i został osadzony na Elbie. Nowym władcą Francji został Ludwik 18.

WATERLOO:

Napoleon podrywa jeszcze naród do walki, zajmuje Paryż (100 dni Napoleona). Pokonuje jeszcze prusaków i ulega Anglikom w 1815. Zesłany na Świętą Helenę.

Podobne prace

Do góry