Ocena brak

NAPIERSKI STEFAN, właśc. Stefan Marek Eiger

Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012

NAPIERSKI STEFAN, właśc. Stefan Marek Eiger, ur 1899 w Warszawie, zm. 2 IV 1940 w Palmirach, poeta, prozaik, krytyk lit., tłumacz. Niezależny materialnie (pochodził z rodziny bogatych fabrykantów łódz.), wspierał finansowo pisarzy i czasopisma, m. in. „Studio", „Okolicę Poetów", „Bunt Młodych", sam wreszcie redagował i wydawał własnym nakładem dwumies. > „Ateneum" (1938-39). Ruchliwy krytyk, o dużej wrażliwości i kulturze lit., poszerzanej przez częste podróże zagr., pozbawiony był jednak gruntowniej zarysowanego programu ideowo-artystycznego. Uprawiał gł. impresyjną krytykę współcz. poezji (od 1924 był stałym recenzentem „Wiadomości Lit."), informował o nowszych zjawiskach w literaturze eur. (Od Baudelaire'a do nadrealistów. Przekłady i szkice z nowoczesnej poezji francuskiej 1933), jeden z pierwszych zwrócił uwagę na twórczość W. Rolicza-Liedera (Zapomniany polski modernista 1936). Jako poeta debiutował 1924, nast. wydał (gł. własnym nakładem) wiele zbiorów, m. in. Poeta i świat (1932), Obrazy z podróży (1933), Ziemią, siostra daleka (1935), Elegie (1937), Chmura na czole (1938). Podatny na wpływy różnych poetów, bliski był zrazu poetyce modernist. ekspresjonizmu, z czasem zwrócił się ku liryce refleksji kulturowej o wyraźnych dążnościach klasycyzujących (pokrewnych ówczesnej twórczości J. Iwaszkiewicza). Ogłosił też kilka zbiorów prozy refleksyjno-poetyckiej i aforystycznej (Cienie na wietrze 1928, Pusta ulica 1931, Próby 1937) orąz eksperymentalną powieść psychol. Rozmowa z cieniem (1933), podejmującą problem samówiedzy współcz. artysty. Tłumaczył gł. poetów niem. (antologie Liryka niemiecka 1936, Poeci niemieccy 1937, Elegie duinezyjskie R.M. Rilkego 1930) i franc. (antologia Lirycy francuscy, t. 1-2 1936-37), ponadto utwory G. Buchnera, F. Wedekinda, E.M. Remarque'a (Na Zachodzie bez zmian 1930), A. Strindberga (Eryk XIV 1930, wspólnie z żoną, I. Tuwim), W. Whitmana (75 poematów 1934). Aresztowany przez hitlerowców 1939, więziony na Pawiaku, został rozstrzelany w egzekucji zbiorowej.

Wybór wierszy, wybór i posłowie L.B. Grzeniewski, W. 1962. PSB 6 (K. Wyka Eiger S.M.); T. TERLECKI SM, w: Straty kultury polskiej (zbiór.), t. 1, Glasgow 1945. ,

Andrzej Biernacki

Podobne prace

Do góry