Ocena brak

Napięcie (tonus) mięśniówki żołądka

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Napięcie (tonus) mięśniówki żołądka wpływa również na jego kształt. Jeżeli napięcie to jest silne, zamiast podłużnej haczykowatej sylwetki żołądek przybiera kształt zbliżony do rogu o części górnej szerszej niż część odźwiernikową, przy czym odźwiernik stanowi najniższy odcinek żołądka (typ hi-pcrtoniczny). Typ ten charakteryzuje zazwyczaj osobników o piknicznej lub atletycznej budowie ciała, szerokiej klatce piersiowej i silnym umięśnieniu.

Przeciwieństwem tego typu jest typ hipotoniezny o słabym napięciu mięśniowym; żołądek taki jest nieco wydłużony, nie ma wyraźnie zaznaczonej granicy między trzonem a częścią odźwiernikową, przy czym zarówno cześć dolna trzonu, jak i część odźwiernikową są silnie wypuklone; odźwiernik jest ułożony wysoko.

Typ ten występuje nieraz u osobników budowy leptosomicznej z wydłużoną i wąską klatką piersiową. Krańcową i przesadzoną postać tego typu, wkraczającą już w dziedzinę patologii, stanowi typ atoniczny o bardzo silnym bańkowatym wypuklcniu całej dolnej części żołądka wraz z częścią odźwiernikową. Formą pośrednią między typem hipertonicznym i hipotoniezny m jest typ ortotoniczny o swoistym kształcie haczykowatym; występuje on zazwyczaj u osobników ze średnim napięciem mięśniówki żołądka.

Podobne prace

Do góry