Ocena brak

Napięcie elektryczne - Prawo Ohama

Autor /Bonifacy Dodano /03.10.2011

Prawo Ohama określa związek pomiędzy dwoma wielkościami fizycznymi: natężenie prądu płynącego przez opornik i napięciem na jego końca.

Natężenie prądu można zmierzyć amperomierzem. Włącza się go szeregowo z odbiornikiem i nie ma znaczenia, z której strony go umieścimy.

Zależność między prądu płynącego przez opornik a napięciem elektrycznym na jego końcach jest zależnością wprost proporcjonalną.

I ~ U

Wielkością, która charakteryzuje opornik, jest opór elektryczny. Opór jest wielkością fizyczną, która nie zależy od napięcia i natężenia, zależy natomiast od rodzaju przewodnika, z którego wykonano opornik, długość i pola przekroju poprzecznego, z którego opornik zrobiono. Oznacza się go literą Q.

Natężenie prądu płynącego przez opornik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do końców opornika. Współczynnikiem proporcjonalności jest odwrotność oporu. I = 1/R U, R = U/I.

Jednostką jest om – ?. 1? = 1V/1A.

Podobne prace

Do góry