Ocena brak

Napięcie elektryczne - Cieplne skutki przepływu prądu elektrycznego

Autor /Tom Dodano /04.10.2011

Przyrost energii wewnętrznej przewodnika jest równy pracy, jaką wykonują siły pola, przesuwając ładunek. ?Ew = W = Uq

W = UI ·?t

Prąd elektryczny wykonuje pracę, bo zmienia energię źródła na energię wewnętrzną przewodnika, a ta w postaci ciepła przekazywana jest otoczeniu. W = I2R · ?t

W =U2/R ?t

P = W/?t, P = UI, P = U2/R, P = I2R

Jednostką mocy jest wat – W. W = 1J/s

1W = 1V·1A

I = P/U

Podobne prace

Do góry