Ocena brak

Napięcia, sytuacje i spory zagrażające pokojowi

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Pojęcie sytuacji, oznaczające napięcie w stosunkach międzynarodowych i taki stan rzeczy, który może doprowadzić do sporu i najczęściej go poprzedza. Określeniu sytuacja towarzyszy nader często pojęcie napięcia, oznaczające antagonizm nie mający jeszcze określonego i precyzyjnie zdefiniowanego przedmiotu ograniczony co do stosowanych środków działania.

Stan napięcia w zdecydowanym stopniu utrudnia uregulowanie sporów międzynarodowych. Wynikiem napięcia mogą być kryzysy międzynarodowe, wyrażające stan trudności w stosunkach wzajemnych między państwami, obejmujący przeciwstawność roszczeń, rywalizację, konflikt, a w skrajnej postaci wojnę. Pojęcie konflikt etymologicznie można je wywieść z języka łac. (conflictus- zderzenie).

Podobne prace

Do góry