Ocena brak

Napęd hydrauliczny

Autor /apwfans Dodano /18.03.2005

Napęd hydrauliczny - urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy. Zasada działania napędów hydraulicznych oparta jest na Prawie Pascala ,które mówi , jeżeli na płyn (ciecz lub gaz) w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu

Ze względu na sposób przekazywania energii rozróżniamy dwie grupy napędów hydraulicznych:
- napędy hydrokinetyczne- wykorzystujące energię kinetyczną cieczy roboczej,
- napędy hydrostatyczne- wykorzystujące głównie energię ciśnienia cieczy roboczej.

Źródłami energii w układach hydraulicznych są zwykle różnego rodzaju pompy.Zadanie takiej pompy polega na zasilaniu układu hydraulicznego dostatecznie dużymi ilościami cieczy roboczej pod odpowiednim ciśnieniem. Podstawowe parametry charakterystyczne pomp to wydajność i ciśnienie przy ustalonej prędkości obrotowej elementu pędnego.
Pompa pracując wytwarza ciśnienie p panujące w przestrzeni, do której tłoczy ciecz. Moc oddawana przez pompę jest równa iloczynowi jej wydajności i ciśnienia tłoczenia. Natomiast moc pobierana przez pompę z zewnątrz jest większa niż moc oddawana, ze względu na nieuniknione straty mocy w pracującej pompie. Stosunek mocy oddawanej do mocy pobieranej jest określany jako współczynnik sprawności mechanicznej.
Ogólna sprawność pompy n jest równa iloczynowi sprawności objętościowej i mechanicznej.

Nominalne zapotrzebowanie mocy
Zapotrzebowaniem mocy nazywamy moc, jaką należy dostarczyć do pompy w celu wytworzenia wydajności Q przy obciążeniu p i można obliczyć ze wzoru:

gdzie:

N- zapotrzebowanie mocy, podstawową jednostką miary w układzie SI jest [W], ale zwykle stosuje się większą jednostkę [kW].
p- obciążenie pompy (ciśnienie pracy), podstawową jednostką miary w układzie SI jest [Pa], ale zwykle stosuje się większą jednostkę [MPa],
n- sprawność ogólna (całkowita) pompy.


Sterowanie hydrauliczne jest kierowaniem pracą maszyny lub urządzenia za pomocą cieczy pod ciśnieniem.

Hydrauliczne urządzenia robocze:

- SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

Siłownik hydrauliczny służy do przemieszczania lub utrzymywania jakiegoś elementu np. urządzenia przemysłowego.
Działanie siłownika polega na wykorzystywaniu naporu cieczy roboczej, dostarczonej pod odpowiednim ciśnieniem przez źródło energii i odpowiednio skierowanej przez urządzenie rozdzielcze.
Ogólnie wśród siłowników stosowanych w hydraulicznych układach rozróżnia się siłowniki jednostronnego oraz siłowniki dwustronnego działania.

W siłowniku jednostronnego działania wymuszony ruch tłoczyska jest następstwem oddziaływania różnicy ciśnień wywołanej stosownym doprowadzeniem cieczy roboczej pod odpowiednim ciśnieniem. Ruch powrotny tłoczysko wykonuje dzięki naciskowi zewnętrznemu - np.

Podobne prace

Do góry