Ocena brak

Najwybitniejsze postacie polskie okresu II Rzeczpospolitej - Wojskowe

Autor /Kordian Dodano /21.10.2011

1.Józef Piłsudski 1867 - 1935. Naczelnik państwa. Premier.

2.Kazimierz Sosnkowski 1885 - 1969. Generał WP. Minister Wojny.

3.Józef Haller 1873 - 1960. Generał WP. Dowódca II Brygady Legionów.

4.Edward Rydz Śmigły 1886 - 1941. Marszałek Polski. Naczelny Wódz WP.

5.Stanisław Szeptycki 1867 - 1950. Generał WP. Dowódca III Brygady Legionów.

6.Władysław Belina Prażmowski 1888 - 1938. Generał WP. Dowódca 1 Pułku Ułanów.

7.Józef Dowbór Muśnicki 1867 - 1937. Generał WP. Dowódca Powstania Wielkopolskiego.

8.Tadeusz Kasprzycki 1891 - 1978. Generał WP. Minister Spraw Wojskowych.

9.Stefan Rowecki 1895 - 1944. Generał WP. Dowódca II Brygady Pancerno - Motorowej.

10.Władysław Sikorski 1881 - 1943. Generał WP. Generał Broni.

11.Władysław Anders 1892 - 1970. Generał WP. P.O Generała Dywizji.

12.Michał Karaszewicz Tokarzewski 1893 - 1964. Generał WP, Legionista.

13.Roman Abraham 1891 - 1976. Generał WP. Dowódca Brygady Kawalerii "Toruń".

14.Franciszek Alter 1889 - 1945. Generał WP. Dowódca 25 Dywizji Piechoty.

15.Zygmunt Bohusz Szyszko 1893 - 1982. Generał WP. Legionista.

16.Mikołaj Bołtuć 1893 - 1939.Generał WP. Dowódca 31 Pułku Piechoty.

17.Władysław Bortnowski 1881 - 1966. Generał WP. Legionista.

18.Mieczysław Boruta Spiechowicz 1894 - 1985. Generał WP. Żołnierz Armii Polskiej we

Francji.

19.Antoni Chruściel 1895 - 1960. Generał WP. Żołnierz armii austryjackiej w czasie I Wojny

Światowej.

20.Walerian Czuma 1890 - 1962. Generał WP. Legionista.

21.Juliusz Drapella 1886 - 1946. Generał WP. Żołnierz armii austryjackiej w czasie I Wojny

Światowej.

22.Bronisław Duch 1896 - 1980. Generał WP. Dowódca 73 Pułku Piechoty.

23.Emil Fieldorf 1895 - 1953. Generał WP. Dowódca 51 Pułku Piechoty.

24.Franciszek Kleeberg 1888 - 1941. Generał WP. Dowódca 29 Dywizji Piechoty.

25.Ludwik Kmicic Skrzyński 1893 - 1972. Generał WP. Legionista.

26.Tadeusz Komorowski 1895 - 1966. Generał WP. Generał Dywizji.

27.Stanisław Kopański 1895 - 1976. Generał WP. Szef III Oddziału w Sztabie Generalnym.

28.Tadeusz Kossakowski 1888 - 1965. Generał WP. Zastępca szefa Departamentu Saperów

Ministerstwa Spraw Wojskowych.

29.Wincenty Kowalski 1892 - 1984. Generał WP. Dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów.

30.Marian Kukiel 1885 - 1973. Generał WP. Szef Biura Historycznego Sztabu Generalnego.

31.Józef Kustroń 1892 - 1939. Generał WP. Dowódca 21 Dywizji Piechoty Górskiej.

32.Tadeusz Kutrzeba 1886 - 1947. Generał WP. Szef Sztabu 1 Dywizji Piechoty Legionów.

33.Władysław Langer 1897 - 1972. Generał WP. Dowódca 40 Pułku Piechoty.

34.Stanisław Maczek 1892 - 1994.generał WP. Dowódca 10 Brygady Kawalerii.

35.Czesław Młot Fijałkowski 1892 - 1944. Generał WP. Dowódca 18 Dywizji Piechoty.

36.Leopold Okulicki 1898 - 1946. Generał WP. Szef Sztabu w 13 Dywizji Piechoty.

37.Gustaw Orlicz Dreszer 1889 - 1936. Generał WP. Dowódca 2 Dywizji Kawalerii.

38.Tadeusz Pełczyński 1892 - 1986. Generał WP. Dowódca 5 Pułku Piechoty Legionów.

39.Tadeusz Piskor 1889 - 1951. Generał WP. Dowódca 28 Dywizji Piechoty.

40.Zygmunt Podhorski 1891 - 1960. Generał WP. Kierownik Centrum Wyszkolenia

Kawalerii w Grudziądzu.

41.Bronisław Rakowski 1895 - 1950. Generał WP. Dowódca 12 Pułku Ułanów Podolskich.

42.Ludomił Rayski 1892 - 1977. Generał WP. Szef Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie

Spraw Wojskowych.

43.Stanisław Rostworowski 1888 - 1944. Generał WP. Dowódca 22 Pułku Ułanów

Podkarpackich.

44.Klemens Rudnicki 1897 - 1992. Generał WP. Dowódca 9 Pułku Ułanów.

45.Jan Sadowski Jagmin 1895 - 1977. Generał WP. Dowódca 23 Dywizji Piechoty.

46.Stanisław Skotnicki 1894 - 1939. Generał WP. Dowódca 8 Brygady Kawalerii.

47.Stanisław Sosabowski 1892 - 1967. Generał WP. Dowódca 9 Pułku Piechoty Legionów.

48.Nikodem Sulik 1893 - 1954. Generał WP. Komendant Centralnej Szkoły Straży

Granicznej.

49.Antoni Szylling 1884 - 1971. Generał WP. Dowódca 8 Dywizji Piechoty.

50.Wiktor Thommee 1881 - 1962. Generał WP. Dowódca 15 Dywizji Piechoty.

51.Józef Unrug 1884 - 1973. Admirał MW. Dowódca Floty.

52.Franciszek Wład 1888 - 1939. Generał WP. Dowódca 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.

53.Jukiusz Zulauf 1891 - 1943. Generał WP. Dowódca 5 Dywizji Piechoty Legionów.

54.Lucjan Żeligowski 1865 - 1947. Generał WP. Minister Spraw Wojskowych.

55.Felicjan Sławoj Składowski 1885 - 1962. Generał WP. Minister Spraw Wewnętrznych.

Podobne prace

Do góry