Ocena brak

Największe obszary hodowlane BYDŁA, TRZODY chlewnej i OWIEC na świecie

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Chów zwierząt rozwinął się głównie w strefach umiarkowanych. Wynika to z obfitości, wysokiej jakości pasz występujących w tych strefach. W strefie międzyzwrotnikowej ogranicza go m.in.: gorący klimat, gorsza jakość pastwisk, niedostatek ziarna oraz choroby zwierząt.

Kraj rozwijający chów zwierząt musi mieć dobre zaplecze w produkcji pasz. Rozwój chowu wymaga także dobrze zorganizowanego transportu oraz rozwiniętego przemysłu spożywczego (chłodnictwa, mleczarstwa, zakładów mięsnych). Warunki te spełniają kraje już rozwinięte gospodarczo, dysponujące odpowiednimi środkami.

- BYDŁO – hodowane dla mleka lub na ubój. Chów ras mlecznych występuje w pobliżu dużych miast. Chów bydła na ubój rozwija się tam, gdzie występują rozległe pastwiska.

Najwięksi hodowcy (mln): Indie – 193, Brazylia – 152, USA – 103, Chiny – 100, Argentyna – 50; POLSKA – 9.

- Trzoda chlewna (ŚWINIE) – ze względów religijnych nie jest hodowana w krajach Islamskich i Judaistycznych. Najwięksi hodowcy (mln) – Chiny – 424, USA – 59, Brazylia – 32, Niemcy – 26, Rosja – 24, Polska – 20.

- OWCE – są hodowane przede wszystkim dla: wełny, mięsa, futer i mleka. Najwięcej owiec hoduje się w krajach dysponujących rozległymi obszarami suchych pastwisk, gdzie trawy są zbyt niskie i rzadkie dla bydła, a zasoby wody ograniczone.

Hodowcy (mln): Australia – 132, Chiny – 112, Nowa Zelandia – 51, Indie – 45, Iran – 45. POLSKA – 1 mln.

Podobne prace

Do góry