Ocena brak

Najważniejsze regiony turystyczne Polski

Autor /grainuini Dodano /15.12.2005

Pojezierze Mazurskie – region ten obejmuje wschodni pas pojezierzy od Pojezierza Olsztyńskiego, aż go granicy z Rosją i Litwą. To Kraina Wielkich Jezior, na której obszarze znajdują się największe jeziora Polski: Śniardwy i Mamry, oraz jeziora należące do największych na Pojezierzu Mazurskim: Niegocin, Bełdany, Tałty. Największe jeziora tej krainy, połączone kanałami i cieśninami, tworzą rozgałęziony szlak żeglugowy. Największe skupienie wód jeziornych w Polsce występuje właśnie na Pojezierzu Mazurskim, które łącznie z pojezierzami: Suwalskim, Iławskim, Chełmińskim i Dobrzyńskim skupiają około 2700 jezior większych od 1 ha o łącznej powierzchni 1450 km2. Wzniesienia morenowe rzadko przekraczają tu wysokość 150m n.p.m. Pomiędzy kompleksem jez. Mamry i jez. Niegocin przebiega dział wodny pomiędzy dorzeczem Wisły i Pregoły. Rozciągają się tu z pośród największych kompleksów leśnych w Polsce - puszcza Piska i Augustowska.
Klimatycznie obszar Pojezierza Mazurskiego stanowi wyodrębniającą się dzielnicę, która odznacza się nieco większym kontynentalizmem niż pozostała część nizin .Wiosna jest tu późniejsza, zima najbardziej mroźna, a jesień wczesna. Dni mroźnych jest 50, dni z przymrozkami - powyżej 130, przy czym szczególnie chłodne są okolice położone na północny - wschód. Opady wynoszą średnio rocznie od 500 do 600 mm. Pokrywa śnieżna zalega do 80 dni.

Karpaty są największym i najważniejszym regionem turystycznym w Polsce. Cechą wyróżniającą ten region jest całoroczny charakter turystyki. Szczególną rolę odgrywa ten region w sezonie zimowym ze względu na korzystne warunki klimatycznei terenowe. Tereny narciarskie na Karpatach zajmują około3900 km kw. Grubość pokrywy śniegowej jest zmienna, najgrubsza i najtrwalsza występuje w kotłach i w górnych partiach dolin. Pokrywa śnieżna powyżej 10 cm zalega w Tatrach do 160 dni.W Karpatach występują duże zasoby wód mineralnych. W rejonie Tatr i Podhala przeważają wody siarczkowe i termalne. Rozwinęło się tutaj 12 uzdrowisk. Głównymi rzekami regionu są : Dunajec, Poprad (szczególnie ważne dla turystyki międzynarodowej), Raba, Wisła, Wisłok, San, na niektórych zbudowano sztuczne zbiorniki retencyjne. Charakterystycznym zjawiskiem szczególnie w tatrach i na Podhalu są suche i ciepłe i silne wiatry, tzw. „wiatr halny” po którym wieje zazwyczaj „wiatr orawski” przynoszący deszcze.

Pojezierze Pomorskie - jest to wspólna nazwa dla trzech Pojezierzy Południowobałtyckich. W skład jego wchodzą następujące:
1. Pojezierze Zachodniopomorskie
2. Pojezierze Wschodniopomorskie
3. Pojezierze Południowopomorskie
Pojezierze Pomorskie zajmuje 11% powierzchni Polski, jego granicami są następujące cieki rzeczne: Odra, Wisła oraz Noteć.
Współczesny krajobraz Pojezierza Pomorskiego ukształtował się dzięki występującemu tu niegdyś lądolodowi w trakcie zlodowacenia bałtyckiego.

Podobne prace

Do góry