Ocena brak

Najświętsze Serce Jezusa

Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012

Zranione Serce Jezusa będące symbolem Jego miłości ofiarującej samą siebie dla dobra wszystkich ludzi (zob. J 7, 37-39; 19, 34).

Nabożeństwo do zranionego Serca Jezusa znane było już wprawdzie w Średniowieczu, upowszechniło się ono jednak dopiero wskutek objawień danych św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690), które zachęcały np. do czynów wynagradzających i do prakty-ki przyjmowania Komunii św. w każdy pierwszy piątek miesiąca.

Chociaż zanikają specyficzne formy tego nabożeństwa powszechne około 1950 r., Najświętsze Serce Jezusa pozostaje skutecznym symbolem odkupienia, jak to określił Kar! Rahner (1904-1984).

Zob. miłość 2, nabożeństwa, symbol, wynagrodzenie.

Podobne prace

Do góry