Ocena brak

Najbardziej podziwiany bohater romantyczny, uzasadnienie poglądu

Autor /partyzant Dodano /15.04.2011

JACEK SOPLICA

-> w młodości - hulaka, zawadiaka, o porywczym temperamencie, przedsiębiorczy, odważny, wrażliwy; wybitna indywidualność, nieprzeciętna inteligencja,

-> brał udział w sejmikach; ulubieniec okolicznej szlachty, zapraszany na dwór Stolnika Horeszki; był mu potrzebny, bo rozporządzał trzystoma głosami okolicznej szlachty,

-> zakochał się z wzajemnością w Ewie Horeszkównie, ale jako ubogi szlachcic został odtrącony przez jej ojca, dumnego magnata, który nie zgodził się oddać mu ręki córki; ta wyszła za mąż za bogatego kasztelanica, który za udział w powstaniu kościuszkowskim został zesłany na Syberię; z nim podążyła na zesłanie, zostawiwszy w kraju Zosię i tam zmarła młodo 

-> jego osobista nienawiść do Stolnika, urażona duma; błąka się on często w pobliżu zamku, nie mogąc pogodzić się ze stratą ukochanej i pewnego razu wiedziony odruchem rozpaczy i zemsty, strzela do niego, niemal przypadkowo, ale celnie; tak więc do zbrodni doprowadziła go doznana krzywda i porywczy temperament - to wydarzenie spowodowało przełom w jego życiu,

-> okrzyknięto go nie tylko zabójcą, ale i zdrajcą, niesłusznie wzięto za stronnika Moskali; Soplicowie otrzymali nawet część skoniiskowanego majątku Horeszki,

-> Jacek rozpił się, przeżywając rozpacz i gorycz, tułał się, ożenił się z nie kochaną "pierwszą napotkaną dziewczyną" , która urodziła mu syna (Tadeusza) i zmarła,

-> jego metamorfoza - przemiana w księdza Robaka; starając się odpokutować za zbrodnię, uciekł z kraju, wstąpił w Rzymie do zakonu, przyjmując imię Robak; pozbył się przywar szlacheckich, stał się skromny, cichy, pokorny, oiiarny i anonimowy; wstąpił do Legionów Dąbrowskiego, brał udział w walkach napoleońskich, pod Hohenlinden ( 1800), Jeną (1806) i Samosierrą (1808), był dwukrotnie ranny, prowadził działalność konspiracyjną, za którą był ścigany przez wszystkich trzech zaborców.

Działalność księdza Robaka jako emisariusza:

-> wrócił na Litwę w habicie, nie rozpoznany, jako emisariusz, z woli Napoleona, aby organizować powstanie, którego celem było usunięcie Moskali z Litwy, by nie stawiali oporu Bonapartemu, gdy ten będzie maszerował na Moskwę - termin wybuchu powstania był wyznaczony na moment wkroczenia wojsk napoleońskich,

-> agituje szlachtę do udziału w powstaniu, wędrując z narażeniem życia od dworu do dworu, a w karczmach wiejskich - również i chłopów, . planyjego krzyżuje Gerwazy, tłumacząc na opakjego słowa (wg którego śmieci to Soplicowie, a nie Moskale) i organizując wspólnie z Hrabią zajazd na dwór Sopliców przy pomocy mieszkańców zaścianka Dobrzyńskich; w chwili, gdy interweniują Moskale, natychmiast Horeszkowie, Soplicowie i Dobrzyńscy godzą się w obliczu wspólnego wroga i zwracają się przeciwko niemu,

-> zostaje ranny w czasie walki z Moskalami i na łożu śmierci wyznaje Gerwazemu, żejest Jackiem Soplicą, opowiada mu historię swojego życia i uzyskawszy jego przebaczenie, umiera z nadzieją w sercu na odzyskanie wolności kraju, gdyż zdążyła dotrzeć do niego wiadomość o rozpoczęciu wojny Napoleona z Rosją.

Rehabilitacja Jacka Soplicy:

-> wiosną 1812 roku, po wkroczeniu wojsk Napoleona i Legionów Dąbrowskiego na Litwę; przywrócono do czci imię Jacka i z rozkazu Napoleona zostaje on wyróżniony Krzyżem Legii Honorowej, zawieszonym na jego grobie.

Jacek Soplica jako nowy typ bohatera romantycznego:

-> wybitna indywidualność, niezwykła inteligencja, wrażliwy,  

->przeżywa jedyną w życiu nieszczęśliwą miłość do Ewy Horeszkówny, przekreśloną przez ojca panny, nie zrealizowaną małżeństwem z powodu różnic społecznych,

-> przeżywa wewnętrzne konflikty - wyrzuty obciążonego sumienia po spełnieniu zbrodni ("Imię zdrajcy przylgnęło do mnie jako dżuma"), później niepewność skuteczności swych działań i poświęcenia,

-> zbuntowany przeciwko światu, złu, krzywdzie, niesprawiedliwości, niewoli narodowej i przesądom stanowym nie pozwalającym połączyć się ludziom, którzy się kochają,

-> patriota, poświęcający się dla ojczyzny; służbą dla niej chce zmazać swoją winę z lat młodości,

-> dokonuje się w nim przemiana wewnętrzna (po zabiciu Stolnika), zmienia imię;  

-> postać dynamiczna,

-> tajemniczy, działa w ukryciu, samotny jako człowiek (Jacek zrezygował z życia osobistego i rodziny, wstępując do zakonu),

-> ale już nie samotny bojownik, jak Konrad Wallenrod czy Konrad z III cz. "Dziadów", bo nie działa samotnie

-> nie bierze już na siebie całkowitego obowiązku

-> nie ma już złudzeń, że sam może dokonać czegoś wielkiego, lecz działacz polityczny i organizator walki o wolność

-> działa wśród społeczeństwa, agituje szlachtę i chłopów do wspólnej walki o wolność

-> związany ściśle z otoczeniem, wierzy w sens wspólnego działania - nowy typ bohatera romantycznego (w epoce napoleońskiej nie znano jeszcze tego typu działalności politycznej, ale w czasie pisania "Pana Tadeusza" Mickiewicz sam podróżował konspiracyjnie po Wielkopolsce pod przybranym nazwiskiem; spiskowcy polscy po klęsce powstania listopadowego zrozumieli swój wielki błąd, polegający na tym, że walczyli samotnie i nie szukali poparcia wśród szerokich rzesz społeczeństwa),

-> nie wywyższa się ponad th my; jest cichy, skromny, pokorny, osłania twarz kapturem

-> skromność i pokora oraz hulaszcza młodość i zbrodniajako prywatna zemsta - to jego cechy nietypowe, nieromantyczne, jego przemiana z hulaki i zabijaki w cichego i ofiarnego bojownika o niepodległość ojczyzny jest symbolem porozbiorowego odrodzenia całego narodu polskiego, przykładem przyszłej postawy obywatelskiej.

Podobne prace

Do góry