Ocena brak

Nagony sztormowe

Autor /Milenka Dodano /31.01.2012

Nagony sztormowe powstają, kiedy gwałtowne wiatry chłostają powierzchnię morza i podnoszą poziom wody w pobliżu brzegu. Jeżeli zjawisko to zbiega się w czasie z przypływem, powstają tak wysokie fale, że przelewają się przez umocnienia brzegowe i zalewają tereny nadbrzeżne.
Zjawisko to często występuje w Zatoce Bengal­skiej, na wyspach sąsiadujących z deltą Gangesu, w czasie gwałtownych huraganów. W listopadzie 1970 r. gwałtowny atak wichury spowodował wiel­ką powódź, w czasie której zginęło milion ludzi. W styczniu 1953 roku wyjątkowo potężne nagony sztormowe obserwowano również w Zachodniej Europie. Nad Morzem Północnym utworzył się wówczas głęboki niż. Niezwykle wysokie przypływy w połączeniu z wiatrem wiejącym z pręd­kością 180 km/h stworzyły tak wysokie fale. że przelały się one przez nadbrzeżne umocnienia i zalały 4% powierzchni Holandii. Zniszczeniu ule­gło 30 tys. domów mieszkalnych, a 1800 ludzi stra­ciło życie. Dalsze 307 osób zginęło we wschod­niej części Anglii, kiedy fale wdarły się w głąb wybrzeży hrabstw Norfolk, Suffolk i Essex.

Niektórzy naukowcy twierdzą obecnie, że powsta­wanie nagonów sztormowych związane jest z glo­balnym ociepleniem. Według nich wyższe średnie temperatury powietrza powodują podnoszenie się poziomu morza.
Globalne ocieplenie może też mieć inne następ­stwa. Wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się powierzchnia ciepłych mórz, co może być przyczy­ną powstawania większej ilości cyklonów, które, jak pamiętamy, tworzą się głównie nad ciepłymi wodami. Większa ilość huraganowych wiatrów ma niewątpliwie wpływ na częstsze powstawanie nagonów sztormowych.
Z kolei inni naukowcy utrzymują, że ocieplenie najprawdopodobniej dotyczy przede wszystkim strefy polarnej, w rezultacie więc zmniejsza się różnica temperatur między biegunami a zwrotni­kami, w związku z czym powinna zmniejszyć się też ilość układów cyklonalnych powstających w strefie umiarkowanej.

Podobne prace

Do góry