Ocena brak

NADZÓR WOJEWODY NAD ZADANIAMI ZLECONYMI

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

Wojewoda może powierzyć prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z zakresu swojej działalności jednostkom samorządu terytorialnego. Powierzenie następuje na podstawie porozumienia miedzy wojewoda a właściwym zarządem jednostki sam ter. lub właściwym organem innego samorządu. W zakresie zadań zleconych wojewoda może sprawować nadzór. Środkami nadzoru przewidzianymi w ustawie o adm. rząd. w woj. są: - wstrzymanie wykonania uchwały -wymuszenie ponownego rozpatrzenia uchwały -uchylenia uchwały -wydanie rozporządzenia zastępczego Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych sprawowany jest tak jak w pozostałych przypadkach, wyłącznie pod względem legalności.

nadzór w przypadku zlecenia jakiś zadań czy tez powierzenia na podstawie porozumienia odbywa się także na podstawie kryterium: legalności, gospodarności, rzetelności i zgodności z polityką rządu.

Podobne prace

Do góry