Ocena brak

Nadzór nad samorządem terytorialnym (zakres podmiotowy)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Nadzór wykonują: Prezes RM, wojewodowie i regionalne izby obrachunkowe. Kompetencje nadzorcze przysługują również Sejmowi w ograniczonym zakresie. O kompetencjach nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych stanowi ustawa z 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Funkcje nadzoru nad samorządem terytorialnym sprawują głównie organy administracji rządowej. Jedynie w przypadku regionalnych izb obrachunkowych uwzględnia się czynniki społeczne.

Przepisy ustaw samorządowych o nadzorze odnoszą się w zasadzie do organów jednostek samorządu terytorialnego i ich działalności. Jednakże organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących odpowiednio organizacji i funkcjonowania gminy, powiatu bądź województwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. Nad jednostkami pomocniczymi nadzór powinien być sprawowany na podstawie statutu gminy bądź innych podmiotów gminnych.

Podobne prace

Do góry