Ocena brak

Nadzór nad samorządem terytorialnym (przedmiot)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

Nadzór jest sprawowany nad działalnością gminną, działalnością powiatu i działalnością samorządu województwa. Ustawy samorządowe nie rozróżniają przedmiotu nadzoru na nadzór nad działalnością gminną w zakresie zadań własnych samorządu i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Konstytucja ustala, że działalność samorządu terytorialnego w ogóle podlega nadzorowi, nie różnicuje tej działalności oraz określa tylko jedno kryterium nadzoru, tj. legalność.

Podobne prace

Do góry