Ocena brak

Nadgarstek i ręka

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

W skład nadgarstka wchodzą stawy: promieniowo--nadgarstkowy, utworzony między dalszą nasadą k. promieniowej, głową k. łokciowej i chrząstką trójkątną; staw śródnadgarstkowy między oboma rzędami kk. nadgarstka oraz staw nadgarstkowo-śródręcz-ny między dalszym rzędem kk. nadgarstka a bliższymi końcami k. śródręcza.

Nadgarstek jest stawem o dużym zakresie mchów, którego stabilność i zwartość zależą głównie od stanu silnych więzadeł i torebek stawowych, gdyż budowa kostna nie daje wystarczających zabezpieczeń mechanicznych. Każdy ze stawów nadgarstka charakteryzuje się inną rozległością mchów.

Bezpośredniemu badaniu dostępne są wyrostki ryl-cowate k. promieniowej i łokciowej, wyrostek rylco-waty III k. śródręcza, guzek k. łódeczkowatej, k. gro-chowata, grzbietowa strona bliższego końca k. śródręcza.

Pozycją wyjściową do badania zakresu ruchów nadgarstka jest tzw. pozycja zerowa lub neutralna. Jest to pozycja, w której oś II k. śródręcza znajduje się w przedłużeniu osi k. promieniowej zarówno w płaszczyźnie bocznej, jak i przednio-tylnej. Od tej pozycji oznaczamy zakres mchów zgięcia grzbietowego, dłoniowego, odchylenia łokciowego i promieniowego.

 

Podobne prace

Do góry