Ocena brak

Nadciśnienie tętnicze

Autor /rixrertActivy Dodano /06.01.2007

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

Mając na uwadze dobro pacjenta, a także społeczny wymiar choroby, jej solidne podstawy naukowe i epidemiologiczne na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Minister Zdrowia podjął decyzję o wprowadzeniu odrębnej specjalizacji ? hipertensjologii.
?Jest to interdyscyplinarna i zarazem szczegółowa dziedzina medycyny, która zajmuje się nie tylko wykrywaniem nadciśnienia tętniczego, ale skuteczniejszym niż dotąd jego leczeniem, główną wagę przywiązując do współpracy pomiędzy kardiologiem, diabetologiem, nefrologiem i innymi pokrewnymi specjalnościami lekarskimi? - mówi prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz, krajowy konsultant ds. hipertensjologii.
?Odrębna specjalizacja, poświęcona nadciśnieniu tętniczemu, poprzez poszerzanie wiedzy lekarzy przyczyni się do poprawy świadomości pacjentów na temat zagrożeń wynikających z choroby, co stanowi bardzo ważny element profilaktyczny ? prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. ? ?Pacjenci powinni zrozumieć, że nadciśnienie tętnicze jest poważną chorobą, którą można, a przede wszystkim trzeba leczyć. Systematyczna kontrola ciśnienia to pierwszy krok, jaki należy wykonać?.
PTNT od 1999 roku uczestniczy we wdrażaniu w życie prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia ?Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo - naczyniowego?. Jego priorytetowym celem jest stworzenie 1 ośrodka nadciśnieniowego na 2 miliony mieszkańców, co ułatwi pacjentom z każdego regionu Polski kontakt ze specjalistą. Dotychczas powstało 17 poradni. Powoływani są też konsultanci wojewódzcy, stale rośnie liczba lekarzy ? hipertensjologów. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego upowszechnia osiągnięcia współczesnej wiedzy o nadciśnieniu tętniczym; jest inicjatorem prac naukowych w dziedzinie badań nad nadciśnieniem tętniczym w Polsce; inicjatorem akcji mających na celu zwalczanie nadciśnienia tętniczego i szerzenie oświaty zdrowotnej w dziedzinie nadciśnienia.
Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Wysokie wartości ciśnienia tętniczego utrzymujące się przez dłuższy czas prowadzą najczęściej do powikłań narządowych i rozwoju choroby wieńcowej, niewydolności serca, nerek oraz udarów mózgu.
Zasadniczym celem terapii hipotensyjnej pozostaje redukcja podwyższonych wartości ciśnienia, a w konsekwencji ograniczenie chorobowości i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Decyzja o rozpoczęciu leczenia nadciśnienia tętniczego powinna być każdorazowo poprzedzona dokładną oceną kliniczną. Oprócz wysokości ciśnienia tętniczego, na podstawie obecności czynników ryzyka, powikłań narządowych i współistniejących chorób należy ustalić ryzyko sercowo-naczyniowe.

Podobne prace

Do góry