Ocena brak

NADBUDOWA (SPOŁECZNA)

Autor /aleKac Dodano /09.11.2012

 

NADBUDOWA (SPOŁECZNA) ang. superstructure, understructure; fr. superstructure; nm. Uberbau

W marksistowskiej teorii formacji społecznych: ogół form —> świadomości społe­cznej — poglądów (politycznych, praw­nych, religijnych, artystycznych, filozoficz­nych) i instytucji (prawnych, politycznych, w tym organizacji społecznych), kształtu­jących się pod wpływem przemian w —> ba­zie (1), funkcjonalnych względem niej lub dysfunkcjonalnych. Nadbudowa w węż­szym znaczeniu obejmuje tylko te treści świadomości i te instytucje, które służą okre­ślonej bazie ekonomicznej, tzn. utrwalają ją i umacniają.

Podobne prace

Do góry