Ocena brak

NACZYNIA I WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY I SZYI

Autor /rachelC Dodano /02.02.2012

Znaczna większość limfy głowy i szyi  obustronnie dopływa do węzłów chłonnych szyjnych głębokich (nodi lymphalici cewicales pro-fundi) układających się wzdłuż powrózka naczyniowo-nerwowfcgo szyi i stąd kieruje się do pnia chłonnego szyjnego (truncus lymphaticus jugularis). Niewielka tylko ilość chłonki kieruje się inną drogą, do węzłów nadoboj-czykowych (nodi lymphatici supraclaviculares) i dalej częściowo do pnia podobaj czy kowcgo, częściowo do szyjnego.

Tylko zawartość jamy czaszki, mózgowie i jego opony nie mają naczyń chłonnych, podobnie jak błędnik błoniasty ucha wewnętrznego oraz gałka oczna. Produkty przemiany materii odprowadzane zwykle przez limfę tutaj przyjmuje phn zawarty w tych narządach. W mózgowiu np. jest to płyn mózgowo-rdzeniowy (liquor cerebrospinalis), który przedostaje się częściowo do krwiobicgu, częściowo do układu chłonnego.

Obie powyższe drogi, zarówno wiodąca limfę do głębokich węzłów szyjnych, jak i ta, która prowadzi do węzłów nadobojczykowych, odbierają jednak limfę nie bezpośrednio z tkanek i narządów, lecz przesączoną przez regionalne grupy węzłów chłonnych. Oprócz węzłów głowy (węzły potyliczne, zamałżowinowe, przyusznicze, policzkowe) rozróżniamy trzy grupy węzłów szyi: 1) węzły przednie i 2) tylno-bocznc, zależnie od tego, czy ich obszary drenowania leżą do przodu, czy też ku tyłowi i bocznic od trzeciej grupy, od 3) węzłów wielkiego powrózka naezyniowo-nerwowego szvi.

U o węzłów szyjnych przednich (nodi lymphatici cemcales anteriores) zaliczamy te wszystkie węzły względnie grupy węzłów, które przesączają limfę węzłów położonych na dnie jamy ustnej (węzły podżuchwowe i podbródkowe), na krtani (węzły podgnykowe i przedkrtaniowy), i przełyku (węzły przed tchawiczc i przy tchawiczej oraz węzły przedniej okolicy szyi (węzły nadmostkowe). Naczynia odprowadzające tych węzłów uchodzą do węzłów szyjnych głębokich.

Do węzłów szyjnych tylno-bocznycli, tzw. węzłów szyjnych powierzchownych, zaliczamy te wszystkie węzły bocznego trójkąta szyi, które przyjmują chłonkę z potylicy oraz karku. Ich naczynia odprowadzające uchodzą głównie do węzłów nadobojczykowych.

Trzecią grupę węzłów szyjnych tworzą głębokie węzły szyjne (nodi lymphatici cewicales profundi) położone wzdłuż ż. szyjnej wewnętrznej. Do nich uchodzą naczynia chłonne głowy oraz szyi.

Kolejno opiszemy węzły chłonne głowy i szyi, a następnie przynależne do nich naczynia c h ł o n n e.

Podobne prace

Do góry