Ocena brak

NACZYNIA CHŁONNE wątroby

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Naczynia chłonne rozpoczynają się między zrazikami wątroby. Od zrazików powierzchownych kierują się na powierzchnię wątroby, od zrazików głębokich podążają w miąższu wątroby razem z naczyniami krwionośnymi czy to z żyłami i tętnicami międzyzrazikowymi, czy też z żyłami podzrazikowymi. Odróżniamy więc w wątrobie naczynia chłonne powierzchowne i głębokie, które jednak licznie łączą się z sobą.

Naczynia głębokie tworzą dwie grupy: 1) jedna biegnie z rozgałęzieniami żyły wrotnej do małych węzłów chłonnych wnęki wątroby i stąd przez więzadło wą-trobno-dwunastniczc do węzłów trzewnych; 2) grupa druga podąża z żyłami wątrob-nymi i przechodzi przez przeponę razem z żyłą główną dolną do klatki piersiowej, gdzie uchodzi do węzłów śródpiersiowych.

Naczynia powierzchowne tworzą na powierzchni wątroby gęstą sieć delikatnych naczyniek między miąższem wątroby i otrzewną. Naczyńka te biegną w różnych kierunkach: 1) jedne z nich zdążają do wnęki, tak jak sieć naczyń głębokich, i przez więzadło wątrobno-dwunastnicze do węzłów trzewnych. Są to naczynia głównie powierzchni dolnej, a tylko nieliczne powierzchni górnej; 2) druga grupa naczyń, z części środkowej powierzchni górnej, wstępuje w obręb więzadła sierpowa tego i podąża przez trójkąt mostkowo-żebrowy Larreya do węzłów mostkowych, następnie zaś do węzłów śródpiersiowych przednich; 3) z części bocznych powierzchni górnej wchodzą liczne naczyńka między blaszki więzadła wieńcowego ze strony prawej i lewej i, albo łącząc się w nieliczne większe naczynia przechodzą przez przeponę do klatki piersiowej, gdzie uchodzą do węzłów śródpiersiowych, albo też dążą do węzłów lędźwiowych. Naczynia chłonne wątroby biegnące w więzadle wątrobno-dwunastniczym (tak samo jak naczynia pęcherzyka żółciowego, p. dal^') łączą się z naczyniami chłonnymi żołądka, trzustki i śledziony. Naczynia powłoki otrzewnej przepony łączą się z naczyniami opłucnej.

Podobne prace

Do góry