Ocena brak

Naczynia chłonne nosa

Autor /abibigail Dodano /11.01.2012

Naczynia chłonne nosa tworzą bogatą sieć powierzchowną czyli skórną, która łączy się z sieciami skórnymi twarzy. W linii pośrodkowej sieć skórna nosa zespala się również z siecią strony przeciwległej, a poza tym przez nozdrza przednie z naczyniami przedsionka nosa i za ich pośrednictwem z naczyniami błony śluzowej jamy nosowej. Naczynia odprowadzające z sieci chłonnej nosa są bardzo liczne: 1) górne rozpoczynają się na poziomie nasady nosa i uchodzą do górnych węzłów przyuszniczych; 2) środkowe rozpoczynają się poniżej poprzednich, ale również w części górnej nosa i uchodzą do dolnych węzłów przyuszniczych i do węzłów podżuchwowych; 3) naczynia dolne, najliczniejsze biegną przeważnie wzdłuż naczyń krwionośnych twarzy i również uchodzą do węzłów podżuchwowych. Dalszą stacją wszystkich naczyń chłonnych nosa są węzły szyjne.

Nerwy nosa są to nerwy ruchowe i czuciowe. Włókna ruchowe przeznaczone dla mięśni pochodzą z n. twarzowego. Włókna czuciowe, które rozgałęziają się w skórze nosa. jak również w przegrodzie skórnej nosa, pochodzą z pierwszej gałęzi n. trójdzielnego (za pośrednictwem n. nosowo-rzęskowego i jego gałęzi, 11. sitowego przedniego) oraz z drugiej gałęzi n. trójdzielnego (za pośrednictwem n. podoczodołowego).

Podobne prace

Do góry