Ocena brak

Naczynia chłonne nerki

Autor /dianka Dodano /12.01.2012

Naczynia chłonne tworzą podwójną sieć, powierzchowną i głęboką. Naczynia ovvierzchowne leżą pod torebką włóknistą i prowadzą głównie do naczyń torebki. rJcbokie przebiegają w miąższu nerkowym wzdłuż żył międzyzrazikowych i między-nlatowych. Główny odpływ cliłonki odbywa się przez pnie limfatyczne zatoki i wnęki. przNTiaieżnc węzły chłonne są to węzły nerkowe połóżonc w korzeniu nerki; dalszą stacją są węzły lędźwiowe położone do przodu od aorty oraz żyły głównej dolnej i na ich powierzchniach bocznych.

Zarówno torebka włóknista, jak i tłuszczowa mają własne naczynia chłonne i tą drogą limfa nerki może odpływać do sąsiednich węzłów. Szczególne znaczenie mają bliskie stosunki między osłonkami nerki a przylegającymi, przyrośniętymi narządami, zwłaszcza okrężnicą; wynikałoby z tego, że naczynia chłonne tych narządów łączą się z naczyniami osłonek nerki.

Podobne prace

Do góry