Ocena brak

Naczynia chłonne jelita cienkiego

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Naczynia chłonne — mleczowe (vasa chyli/era) jelita, jak wyżej wspomniano, pobierają tłuszcze; dlatego też limfę naczyń chłonnych jelita ze wrzględu na jej białawe zabarwienie nazwano mleczem (chylus), a naczynia chłonne jelit — naczyniami mleczowymi. Rozpoczynają się one w pobliżu wierzchołka kosmków szerokimi, ślepo zakończonymi gałązkami lub pętlami i biegną w osi kosmka pojedynczo, a w większych kosmkach po parę lub więcej. Z kosmków mlecz odpływa do sieci błony śluzowej, szczególnie silnie rozwiniętej dokoła grudek samotnych i skupionych, i dalej do sieci podśluzowej. Z tej ostatniej wychodzą naczynia, które przebijają błonę mięśniową i w tkance podsurowiczej wytwarzają sieć podsurowiczą. Wszystkie naczynia pro wsadzą do węzłów położonych w krezce jelita cienkiego w liczbie 100—200; stąd naczynia mleczowe kierują się do pnia jelitowego (truncus inUstinalis), który na wysokości 2 kręgu lędźwiowego uchodzi do zbiornika mleczu stanowiącego początek prze-w o du piersiowego f ductus thoracicus). Pobrane tłuszcze drogą przewodu piersiowego dostają się wpierw do krwi żyły głównej górnej, do prawego serca i do krążenia płucnego, a dopiero po przejściu tych naczyń są zużytkowane w ustroju.

Nerwy pochodzą częściowo z pnia współczulnego (ze splotu trzewnego), częściowo z włókien przywspółczulnych n. błędnego. Włókna przywspółczulne przyspieszają ruchy jelit, włókna współczulne hamują je. Przeważająca większość to włókna bezrdzenne, nieliczne tylko (pochodzące z n. błędnego) mają dostrzegalną osłonkę mieiinową, wkrótce jednak po wejściu w ścianę jelita osłonkę tę tracą. Tak samo jak w ścianie żołądka, w ścianie jelita znajdują się autonomiczne sploty nerwowe; wycięty odcinek jelita wykonuje jeszcze ruchy robaczkowe. Między warstwą podłużną a okrężną błony mięśniowej leży splot włókien nerwowych bez rdzennych, tworzący sieć o szerokich oczkach. W punktach węzłowych tej sieci leżą drobne zwoje nerwowe zawierające skupienia komórek nerwowych. Całość tworzy splot błony mięśniowej (plexus myenłericus s. Auerbachi); jest on ośrodkiem ruchów jelita. Delikatniejszy splot znajduje się w tkance podśluzowej, jest to splot podśluzowy albo splot tkanki podśluzowej (plexus submucosus s. Meissneri), od którego odchodzą liczne włókna do właściwej błony śluzowej. W splocie Auerbacha występują głównie dwa rodzaje komórek, tzw. komórki Dogiela I i 11 typu. Komórki I typu mają charakter kojarzeniowy, wypustki ich kojarzą bowiem komórki II typu już to tego samego, już to dalszych zwojów splotu. Komórki II typu mają charakter komórek ruchowych; zakończenia ich neurytów doprowadzają bodźce ruchowe do komórek błony mięśniowej. W splocie Meissnera występują tylko komórki II typu (ruchowe), które zaopatrują blaszkę mięśniową błony śluzowej i włókna mięśniowe kosmka. Nerwy czuciowe biegną drogą nerwów współ-czulnych do odcinków rdzenia: Th10 — Lt; pole Haeda leży dokoła pępka.

Podobne prace

Do góry