Ocena brak

NACZYNIA CHŁONNE GŁĘBOKIE

Autor /rachelC Dodano /02.02.2012

Naczynia chłonne głębokie obejmują krążenie chłonne kości, stawów, mięśni, powięzi oraz nerwów kończyny górnej.

Znacznie mniej liczne niż naczynia powierzchowne, mają one niektóre właściwości wspólne im wszystkim; naczynia te są: 1) satelitami naczyń krwionośnych; 2) w przebieg ich często są włączone węzły chłonne; 3) naczynia tej samej grupy mają liczne zespolenia; 4) z wyjątkiem tętnic śródręcznych i palcowych prawie zawsze dwa lub trzy naczynia chłonne towarzyszą jednej tętnicy.

1. Na ręku naczynia chłonne głębokie towarzyszą tętnicom śródręcznym i palcowym, a następnie biegną wzdłuż huku dłoniowego powierzchownego i głębokiego. Wychodzą z nich naczynia promieniowe i łokciowe.

2. Na przedramieniu naczynia chłonne promieniowe w liczbie dwóch towarzyszą t. promieniowej dochodząc do zgięcia łokciowego. Na tym poziomie albo łączą się, przechodząc w najbardziej boczne z naczyń chłonnych ramiennych, albo uchodzą do jednego z węzłów promieniowych włączonych w te naczynia.

Naczynia chłonne łokciowe rówrnież biegną podwójnie, analogicznie .do poprzednich w pobliżu brzegu łokciowego przedramienia, towarzysząc t. łokciowej. Na wysokości zgięcia łokciowego naczynia te uchodzą do węzła łokciowego głębokiego albo samodzielnie, albo łącząc się w jeden wspólny pień.

Naczynia chłonne międzykostne przednie i tylne biegną na przedramieniu wzdłuż odpowiednich tętnic. Kończą się one na poziomic zgięcia łokciowego, uchodząc jednym lub dwoma pniami do węzła łokciowego głębokiego lub do jednegoz naczyń łokciowych.

3. Na ramieniu naczynia chłonne ramienne w liczbie 2—3 przejmują krążenie chłonne głębokie przedramienia; kierują się one ku górze, towarzysząc tętnicy ramiennej; w przebieg ich włączone są węzły ramicnne w zmiennej liczbie (przeciętnie 2 do 5).

Naczynia ramienne kończą się w grupie bocznej węzłów pachowych; jedno lub nawet dwa naczynia często mogą bezpośrednio prowadzić do węzłów pachowych środkowych; czasem nawet jedno z naczyń omijając pierwsze stacje filtracyjne może od razu wpadać do jednego z węzłów szczytowych.

W ciągu swego przebiegu naczynia chłonne ramienne głębokie przyjmują: 1) naczynia odprowadzające węzła łokciowego powierzchownego i czasem naczynia powierzchowne towarzyszące ż. odłokciowej; 2) naczynia towarzyszące t. głębokiej ramienia, które wychodzą z tylnej komory ramienia; 3) jedno lub dwa naczynia towarzyszące tętnicy tylnej okalającej ramię.

Podobne prace

Do góry