Ocena brak

NA TROPACH SMĘTKA, reportaż M. Wańkowicza

Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012

NA TROPACH SMĘTKA, reportaż M. Wańkowicza, prwdr. w „Kurierze Porannym" 1935-36, wyd. os. w Warszawie 1936. Relacja z wycieczki kajakowej po ziemi warm.-mazur, (ówczesnych Prusach Wsch.), podjętej przez pisarza w celu poznania sytuacji i problemów żyjących tam Polaków, zgłębienia tragedii ziemi dręczonej przez legendarnego Smętka, występującego wg miejscowych wyobrażeń pod postacią Krzyżaka. Podróżując m.in. przez Szczytno, Pisz, Olsztyn, Gietrzwałd, Elbląg i Malbork, nawiązywał kontakty z miejscową ludnością, odwiedzał działaczy pol.: K. Donimirskiego, M. Kajkę, R. Barcza, żonę A. Samulowskiego i innych. Reportaż, pogłębiony licznymi materiałami dokumentalnymi, ukazywał istnienie wciąż żywej więzi kult. i obycz. tych ziem z Macierzą pol., mimo lat ucisku germanizacyjnego i coraz silniejszego terroru hitlerowskiego. Zwracał uwagę opinii publ. na region warm-mazur., na narastające parcie niem. ku Wschodowi. Książka, napisana potoczyście i ze swadą, łącząca ważki problem polit. z żartem i humorem, stała się bestsellerem (do 1939 - 9 wyd.); przez obie strony, pol. i niem., potraktowana została jako manifest polskości tych terenów; przełożona na niem., była przeznaczona do użytku wewnętrznego hitlerowskiej kontrpropagandy. Po wojnie wznawiana czterokrotnie (1957, 1959, 1974, 1980), pozostała istotnym lit. dokumentem warm.-mazur. walki o polskość.

Podobne prace

Do góry